Standpunt vaccinatiestatus Covid-19

12 November 21
Het kabinet wil dat zorgorganisaties de ruimte krijgen om van hun medewerkers te vragen dat zij dagelijks de QR-code van de coronacheck app laten zien. Vivantes laat als lokale aanbieder van ouderenzorg weten dit niet van haar medewerkers te gaan vragen.

Uitgangspunt voor Vivantes is onze visie op zorg waarin wij een veilige en prettige omgeving willen bieden aan kwetsbare ouderen. Waarin zij zoveel mogelijk eigen regie behouden en het leven zo aangenaam mogelijk blijft.

Dat betekent het volgende:

 • Wij willen een veilige en prettige plek zijn om te wonen voor de vaak zeer kwetsbare bewoners . 
 • Wij willen een veilige en prettige plek zijn om te werken voor onze medewerkers en vrijwilligers.
 • Wij willen een veilige en gastvrije plek zijn voor bezoekers.

Veiligheid gaat over de gezondheid én de privacy van alle betrokkenen.

Prettig en gastvrij gaat over eigen keuzes kunnen en mogen maken en over persoonlijke vrijheid van alle betrokkenen. 

Deze uitgangspunten combineren, kan alleen wanneer iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.  

Vaccinatiestatus uitvragen/vastleggen, QR codes scannen

Wanneer iedereen -gevaccineerd én ongevaccineerd- zijn verantwoordelijkheid neemt en we elkaar op deze verantwoordlijkheden (laten) aanspreken, zien wij geen meerwaarde in het vastleggen of uitvragen van de vaccinatiestatus of het uitvragen van een QR code aan medewerkers, vrijwilligers of bezoekers. 

Vaccinatie is een recht. Geen plicht. Wij hebben vanaf het moment dat het mogelijk was om te vaccineren medewerkers de kans én de argumenten gegeven om dit te doen. Vanaf dat moment is het eenieders eigen keuze om dit wel of niet te doen.

Door bij de deur op de QR-code te gaan checken, zouden we zaken onnodig op de spits drijven en maken we het haast onmogelijk voor medewerkers die gekozen hebben zich niet te laten vaccineren en daarmee dus elke dag zouden moeten testen. Hierdoor lopen we het risico dat medewerkers onnodig de zorg verlaten. Dat is niet de werkgever die wij willen zijn. Iedereen is nodig, juist nu!

Neem verantwoordelijkheid! Testen bij klachten. Thuis blijven als je ziek bent.

 • Veel belangrijker dan QR codes checken en vaccinatiestatus vastleggen, blijft dan ook het eigen gedrag van zowel medewerkers als bezoekers:
 • Hou je aan de maatregelen zoals die gelden.
 • Volg protocollen als het gaat om corona, testen, infectiepreventie, hygiëne, het juiste gebruik van PBM, etc.
 • Blijf thuis en doe een test bij klachten die kunnen wijzen op corona. Dit geldt voor iedereen. Oók voor mensen die gevaccineerd of immuun zijn!
 • Blijf thuis wanneer u koorts hebt. 
 • Bent u flink verkouden of ziek, bel dan de huisarts en vraag u af of het verstandig is om op bezoek te komen.  
 • Doe een zelftest wanneer u naar evenementen of feestjes met veel mensen bent geweest. U kunt namelijk ook drager zijn van het coronavirus, zonder dat u ziek bent. Oók wanneer u gevaccineerd of immuun bent.
 • Blijf thuis na een positieve coronatest en ga in quarantaine. Licht de mensen, met wie u contact hebt gehad, in over uw positieve test. Oók wanneer u gevaccineerd of immuun bent.
 • Spreek elkaar aan op bovenstaande zaken, wanneer u ziet dat een medewerker, vrijwilliger of bezoeker zijn verantwoordelijkheid niet neemt. 

Onze actuele corona-maatregelen vindt u hier

​Tot slot: blijf gezond, gebruik uw gezonde verstand, houd rekening met elkaar en heb respect voor elkaar