Organogram

Hoe ziet de organisatie er uit?
De zorg voor onze cliënten wordt geleverd door een groot team van zorgprofessionals en ondersteunende diensten. In ons organogram kunt u zien hoe Vivantes organisatorisch is ingericht.

In dit organogram is geen hiërarchische structuur aangebracht. Onze Raad van Bestuur is eindverantwoordelijke en daarmee ook het bestuurlijk orgaan dat besluiten accordeert.

Besluitvorming ligt bij het RvB/MT. Het Managementteam (MT) bestaat naast de locatiemanagers uit de Secretaris Raad van Bestuur, de Concern Controller, manager Klant & Wonen, manager Zorg en Ondersteuning, manager Mens en Organisatie  manager Bedrijfsdienst, Strategisch Kwaliteitsadviseur en de Strategisch Communicatieadviseur. 

Het organogram is hier te downloaden als PDF.