Algemene informatie voor verwijzers

ZorgDomein en persoonsvolgend advies & ondersteuning
Onze zorgtrajectbegeleiders hebben een centrale en persoonsvolgende rol naar zowel cliënt als verwijzer. Via ZorgDomein wordt alle relevante informatie over de verwijzing/aanvraag toegankelijk en inzichtelijk gemaakt voor huisarts, cliënt en Vivantes.

Zorgtrajectbegeleiders: persoonsvolgend werken

Onze zorgtrajectbegeleiders zijn het aanspreekpunt voordat iemand cliënt wordt bij Vivantes. Zij zorgen ervoor dat samen met de cliënt (en zijn/haar netwerk) de juiste persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt bepaald.

De zorgtrajectbegeleiders en medewerkers Zorgservice maken samen met de cliënt en zijn of haar naasten een besluit over welke voorziening passend is. De aanvraag wordt samen met u of de cliënt (en eventueel partner of naaste) gedaan. De zorgtrajectbegeleiders ondersteunen desgewenst cliënten en naasten bij het vinden van hun weg binnen de complexe wet- en regelgeving rondom de zorg. Zij kunnen u tevens de weg wijzen bij het in gang zetten van praktische zaken (zoals verhuizing of administratie) die komen kijken bij de overstap naar een  verpleeghuis of zorgwoning.

Onze zorgtrajectbegeleiders kunnen u ook meer vertellen over de producten en diensten die wij bieden. Zij zijn én blijven aanspreekpunt tijdens het gehele traject en desgewenst daarna. Onze zorgtrajectbegeleiders nemen o.a. deel aan de MDO’s waarbij zij de verwijzers kunnen ondersteunen in te bepalen trajecten.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking binnen de regio met de ketenpartners, waardoor de kennis van de sociale kaart groot is.

ZorgDomein

Vivantes werkt sinds 2017 met ZorgDomein. ZorgDomein is een digitaal informatie- en communicatieplatform ontwikkeld voor de zorg, waarmee de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt. ZorgDomein ondersteunt hiermee het verwijs- en aanvraagproces voor verwijzers en is erop gericht de kwaliteit van het aanvragen en verwijzen te verhogen voor alle betrokken partijen. 

Bij vragen over ZorgDomein, neem dan te allen tijde contact op met Monique van Boxel via 046 - 411 35 00 of m.vanboxel@vivantes.nl

Hoogwaardige partners en eigen Behandeldienst

Vivantes heeft een eigen Behandeldienst en werkt graag samen met u als huisarts. Onze Specialisten Ouderengeneeskunde, GZ Pychologen, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistant en Gedragskundigen als het gaat om goede zorg en welzijn voor onze cliënten. 

Voor specifieke zorg werken wij daarnaast samen met gespecialiseerde, lokale partners die in hun vakgebied de juiste expertise kunnen inzetten ten behoeve van het welzijn van onze cliënten. Vivantes werkt ook intensief samen met ketenpartners en heeft eigen casemanagers dementie. 

Voor meer informatie over onze Behandeldienst en onze paramedische partners kunt u contact opnemen met onze Manager Expertisecentrum Edwin Tijssen of onze Specialist Ouderengeneeskunde Frank Pepels