Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Vivantes behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van kracht.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van Vivantes mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivantes, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van Vivantes dient u contact op te nemen met de afdeling Communicatie via 046 411 35 00.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite(s) van Vivantes voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Vivantes worden beheerd en waarover Vivantes geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Vivantes dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Aanvraag vacature

Wanneer je de volgende velden correct invult en het formulier verzendt, kan de afdeling HR de vacature aanmaken en de werving starten. 

Locatie waar de vacature moet worden ingevuld*