Personeelssamenstelling

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
​Vivantes wil een organisatie zijn waar oprechte aandacht is voor de (vraag van de) cliënt en waar medewerkers graag werken. In het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling beschreven. Vivantes omarmt en onderschrijft dit kwaliteitskader. Onder andere het scholingsbeleid, werving- en selectiebeleid en het kwaliteitsbeleid binnen Vivantes worden afgestemd om de gewenste personeelssamenstelling te bereiken.

Personeelssamenstelling website per 1 juli 2018

Aantal medewerkers

Aantal FTE’s

Aantal FTE’s werkzaam in overhead-functies

Aantal FTE’s werkzaam op locatie

Aantal Vrijwilligers

740

441.7

57.3

384.4

598

In de periode 1 januari tot 1 juli 2018 zijn 111 nieuwe medewerkers ingestroomd en hebben 89 medewerkers de organisatie verlaten; het aantal FTE’s is gelijk gebleven.

De ratio Personele kosten t.o.v. de opbrengsten bedraagt 67,4%