Personeelssamenstelling

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
​Vivantes wil een organisatie zijn waar oprechte aandacht is voor de (vraag van de) cliënt en waar medewerkers graag werken. In het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling beschreven. Vivantes omarmt en onderschrijft dit kwaliteitskader. Onder andere het scholingsbeleid, werving- en selectiebeleid en het kwaliteitsbeleid binnen Vivantes worden afgestemd om de gewenste personeelssamenstelling te bereiken.

Onderstaand een overzicht van de situatie binnen Vivantes per medio 2017:

Medewerkers en vrijwilligers

Aantal medewerkers

Fte Medewerkers

Aantal medewerkers werkzaam op overheadsfuncties*

Aantal medewerkers werkzaam op locatie

Aantal Vrijwilligers

801

439,02

105

696

602**

*Overhead bestaat uit directieteam, staf en ondersteunende diensten

 **Inclusief vrijwilligers overhead

Locaties

Vivantes biedt zorg vanuit de volgende 9 locaties:  

Locatie

Aantal medewerkers

Vrijwilliger

Aelserhof

75

63

Bloemenhof

69

59

Bunderhof

86

78

Franciscus

92

136

La Famille

69

36

Moutheuvel

89

62

Olympiastaete

51

44

Oud Geleen

79

67

Urmonderhof

86

53

Eindtotaal

696

598

 Onderstaand een overzicht van de medewerkers per categorie. Bij de verschillende categorieën zijn de volgende functies ondergebracht:   

·         Administratief en management  

o    Locatiemanager  

o    Administratie en call center medewerkers

·         Facilitair  

o    Bewonersassistent  

o    Horecamedewerker  

o    Keukenhulp  

o    Zorgondersteuner  

·         Verzorging niveau 2-3 

o    EVV  

o    Helpende  

o    Verzorgende (IG) 

·         Verpleging niveau 4-5  

o    MBO Verpleegkundige  

o    HBO Verpleegkundige 

  • Leerlingen (opleiding verzorgende IG)  

  • Welzijn  
    • (Ass) Dagbestedingscoaches  

  • Vrijwilliger 

 Grafieken kwaliteitskader verpleeghuiszorg per locatie 

  

Personele kosten in % van de omzet  

Kostenplaats

Personele kosten in % van de omzet*

Aelserhof

-56%

Bloemenhof

-50%

Bunderhof

-45%

Franciscus

-62%

La Famille

-51%

Moutheuvel

-57%

Olympiastaete

-61%

Oud Geleen

-39%

Urmonderhof

-63%

*Betreft personele kosten en omzet Q1  

Personele kosten betreffen: Lonen en salarissen, Sociale lasten, Pensioenpremies, Andere personeelskosten,Personeel niet in loondienst

Omzet betreft:              Alle opbrengsten

Overzicht Fte vast/ tijdelijk contract

Fte vast contract

Fte tijdelijk contract

360,6

78,42

 Leerlingen en stagiaires  

Aantal BBL leerlingen

Aantal BOL stagiaires

19

18

Om in te kunnen spelen op de individuele opleidingswens van medewerkers bieden we vanaf het schooljaar 2017-2018 medewerkers maatwerktrajecten aan, afgestemd op hun opleidingsniveau. Dit betekent dat medewerkers starten in een reguliere 3 jarige opleiding tot Verzorgende IG, of instromen in verkorte opleidingen tot Verzorgende IG of Verpleegkundige (niveau 4 en 5).

  

Ziekteverzuim (overzicht januari tot en met september 2017)