Privacyverklaring Vivantes

In onze privacyverklaring informeren wij u hoe er op de website en binnen Vivantes wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites eventueel een link naar een externe webpagina bevatten.

Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals in onze privacyverklaring omschreven.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen. Wij streven ernaar hier altijd een actuele versie beschikbaar te stellen. 

Datalek en gegevensverwerking

Vivantes verwerkt continu persoonsgegevens. Hierin houden wij ons aan de wetgeving omtrent verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens (AVG).

Mocht u het vermoeden hebben van een datalek, dan verzoeken wij u dit te melden via de button op deze webpagina. Middels de andere button kunt u uw rechten van betrokkene uitoefenen.

Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar bovenstaande privacyverklaring.