Vivantes in vogelvlucht

Korte historie van onze organisatie
Vivantes biedt wonen met zorg, thuiszorg (in de aanpalende zorgwoningen) en welzijn aan senioren in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.

Onze organisatie komt voort uit een fusie tussen de Stichting Bejaardencentrum Geleen en de Stichting Bejaardenzorg Stein. In 1996 gingen beiden ouderenzorgorganisaties op in de Stichting Ouderenzorg Geleen-Stein, de SOGS. Daarmee kwamen Steinse locaties Moutheuvel, Urmonderhof en Aelserhof samen onder één organisatie met de Geleense locaties Bunderhof, Olympiastaete, Oud Geleen en Bloemenhof.

Per 1 juni 2006 fuseerde deze stichting met Huize Franciscus in Beek (Stichting Woon/zorgcentrum Beek) en werd de naam Vivantes geboren. In 2007 later nam Vivantes Thuiszorg Centrale Limburg over. Daarmee gaf de organisatie een impuls aan de door de overheid en Vivantes gewenste extramuralisering. De trend van 'zo lang mogelijk thuis wonen' werd daarmee ingezet en Vivantes nam hierin ook haar rol. 

Vivantes locatie Fransciscus in Beek

Vanaf 2008 start Vivantes met het leveren van verpleeghuiszorg door middel van verpleeghuisunits. Visitekaartje is de nieuwe locatie La Famille (opening medio 2013), een modern verpleeghuis, met medisch (eerstelijns) centrum en een Grand Café. Als traditionele 'bejaardenhuis-organisatie' ziet Vivantes de zorgzwaarte van nieuwe cliënten toenemen en daarmee de noodzaak om hierin mee te gaan middels het aanbieden van zwaardere zorg en ondersteuning in de vorm van verpleeghuiszorg. 

Vivantes heeft in haar strategisch beleidsplan 2015-2020 aangegeven zich te gaan concentreren op die zorg voor de cliënt waarin Vivantes kan excelleren. Daarmee zal de focus vanaf 2017 volledig liggen op cliënten in onze verzorgings- en verpleeghuizen en de zorgwoningen daar direct omheen. Vanaf begin 2017 kiest Vivantes er daarom voor om de Thuiszorg in de wijk en Hulp bij Huishouden in de wijk over te dragen aan Zuyderland.

Met behulp van nieuwe technologieën kan in een zorgwoning tegenwoordig ook verzorgingshuiszorg en zelfs verpleeghuiszorg geleverd worden (middels Modulair Pakket Thuis [MPT] of Volledig Pakket Thuis [VPT]). Kwetsbare ouderen wonen dan in een veilige omgeving, waarbij ze gebruik kunnen maken van zowel de zorgverlening vanuit de naastgelegen locatie als van alle andere voorzieningen.

Vanaf 2017 is er binnen Vivantes volop aandacht voor persoonsgerichte zorg. Met de introductie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden de kwaliteitsstandaarden voor de gehele organisatie van toepassing. Binnen het kwaliteitskader is de hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat er in een veilige omgeving voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners.  Leidend zijn de wensen en behoeften van de cliënt en de mantelzorger. Het is aan Vivantes om hierin vanuit haar professionele kennis en ervaring de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden. 


Bij Vivantes werken zo'n 750 zorgprofessionals samen met meer dan 600 vrijwilligers. Samen dragen zij dagelijks zorg voor meer dan 1.000 cliënten.