Cliënttevredenheid & klachten

Luisteren naar elkaar
De basis van onze zorg is persoonsgericht werken. Dat betekent dat wij in een veilige omgeving werken vanuit de wensen en behoeften van onze cliënten en hun mantelzorgers.

Wij streven naar tevreden cliënten en mantelzorgers. Daarvoor organiseren wij klanttevredenheidsonderzoeken en vragen wij reviews achter te laten op onder andere ZorgkaartNederland.nl. Deze website is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en biedt cliënten en mantelzorgers de mogelijkheid om anoniem hun waardering kenbaar te maken. Wij waarderen het wanneer onze cliënten en hun naasten hier hun feedback geven. Deze beoordelingen van ZorgkaartNederland.nl vindt u ook terug op onze website bij de verschillende locaties.

Uiteraard horen wij ook graag persoonlijk van onze cliënten en hun mantelzorgers wat wij beter kunnen doen. Dan kunnen wij namelijk samen in gesprek om de zorg en ondersteuning optimaal te laten aansluiten op hun persoonlijke wensen en behoeften. Dat past bij persoonsgerichte zorg. 

Cliënttevredenheid

Ons klanttevredenheidsonderzoek (KTO) wordt door een onafhankelijk landelijk bureau uitgevoerd en onze cliënten hebben de keuze om dit al dan niet anoniem in te vullen. Voordeel van niet-anoniem invullen is dat wij met de cliënt in gesprek kunnen over doelgericht verbeteren van punten waar zij minder tevreden over zijn. Wij merken dan ook dat hier steeds meer respons op komt, die niet-anoniem wordt teruggekoppeld naar Vivantes. 

Dagelijks contact

Naast de dagelijkse interactie van onze medewerkers en vrijwilligers met onze cliënten geeft ons dit een breed beeld van hoe onze cliënten en hun naasten over onze zorg en ondersteuning denken. Uiteraard is tevredenheid een gespreksonderwerp tijdens evaluaties en multi-disciplinaire overleggen en staat het onderwerp hoog op de agenda tijdens de overleggen met de cliëntenraden.