Samenstelling klachtencommissie

Dhr. drs. S.G.F. Heijing, voorzitter

De heer Heijing (Maastricht 1949) studeerde in Utrecht sociale wetenschappen en daarna Postacademisch Bestuurskunde. Was werkzaam als sociaal onderzoeker in Hengelo (O) bij Stichting Buitenlandse Werknemers Twente. Vanaf 1978 bij de overheid in respectievelijk Nieuwenhagen, Landgraaf en Stein. Na bijna 16 jaar in Stein gemeentesecretaris geweest te zijn beëindigde hij eind 2005 zijn ambtelijke loopbaan. Is nu o.a. ambassadeur van het Huis voor de Zorg en neemt deel aan diverse onderzoeken als mede-onderzoeker en co-auteur.

Dhr. J.A. Moonen, secretaris

De heer Moonen (Hoensbroek 1951) studeerde rechten in Nijmegen. Hij is 42 jaar advocaat geweest en sinds 1 januari 2019 vanuit Keulers & Partners Advocaten te Beek met pensioen gegaan. Naast zijn werk als advocaat is de heer Moonen ruim 10 jaar, gedurende een dag per week, werkzaam geweest als docent Recht in het HBO- en MBO-onderwijs. De heer Moonen heeft aanvankelijk een algemene rechtspraktijk gehad, maar hij heeft zich later gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Bovendien heeft hij ruim 20 jaar gewerkt in het psychiatrisch patiëntenrecht, meestal als advocaat van mogelijk gedwongen op te nemen psychiatrische patiënten. Met name vanwege zijn kennis en ervaring in dit rechtsgebied, waarin ook de opname van dementerende ouderen een steeds belangrijker onderdeel is geworden, is hij in 2014 toegetreden tot de klachten- en geschillencommissie van Vivantes. Als secretaris is de heer Moonen in de klachtenprocedure de contactpersoon tussen alle betrokkenen.

Dhr. L.H.A.M. Beckers, lid

De heer Beckers werd geboren in 1948. Aanvankelijk volgde hij de opleiding verpleegkundige A in een algemeen ziekenhuis. Hierna maakte hij de overstap naar de rechtspraak. Hij rondde zijn opleidingen op het terrein van de rechtspraak af met de Hbo-opleiding gerechtssecretaris bij het Ministerie van Justitie. Hij is 45 jaar werkzaam geweest bij respectievelijk de kantongerechten te Sittard en te Heerlen en bij de arrondissementsrechtbank te Maastricht, waarvan ruim 30 jaar als gerechtssecretaris/juridisch medewerker. In 2013 beëindigde hij zijn ambtelijke loopbaan. Hiernaast is hij een groot aantal jaren als secretaris en interim-voorzitter verbonden geweest aan een woningcorporatie.

Dhr. J.M.A.H. Schreurs, lid

De heer Schreurs is geboren in 1954 en bracht zijn jeugd door in Margraten. De opleiding tot verpleegkundige volgde hij binnen St. Annadal, Maastricht. Daarna werkte hij in een tweetal ziekenhuizen in de provincie Utrecht. Tijdens deze periode studeerde hij onderwijskunde en behaalde de 1e graad docent verpleegkunde. Vanaf 1980 was hij werkzaam binnen de rechtsvoorganger van het huidige Zuyderland. Zijn werkzaamheden bestonden met name uit het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen. Hij hield zich bezig met veranderingen binnen de opleiding en was o.a. lid van de ondernemingsraad. Bij het tot stand komen van het Regionale OpleidingsCentra (ROC) was hij nauw betrokken. Vanaf 1997 tot 2019 was hij werkzaam binnen het ROC Gilde Opleidingen, locatie Sittard-Geleen. Zijn aandachtsgebied was met name het aansturen van verzorg- en verpleegprocessen binnen de geriatrie en gerontologie. Tevens was hij als coördinator eindverantwoordelijk voor de stage invulling en stage route van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende en  Verpleegkundige. Vanuit dit referentiekader heeft hij inzicht in de problematiek binnen de zorg voor de oudere medemens. Hij hoopt dit inzicht te gebruiken binnen de klachten- en geschillencommissie.

Mw. H. Menkveld, lid

Mevrouw Menkveld is geboren in 1950 in Borculo. Na het behalen van diploma HBS-A ging zij psychologie studeren in Groningen. Later heeft zij zich gespecialiseerd tot psychotherapeut en tot forensisch mediator. Vanaf 1978 werkte zij bij verschillende GGZ-instellingen in de regio Zuid-Limburg. En vanaf 2000 had zij daarnaast haar eigen praktijk als klinisch psycholoog-psychotherapeut in Maastricht. Tevens was zij als hoofddocent verbonden aan de RINO te Eindhoven bij de opleiding tot GZ-psycholoog. Zij heeft zitting gehad in verschillende klachtencommissies binnen het werkveld van de GGZ: van de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten), van RIAGG Maastricht e.o. en van Virenze GGZ. Momenteel maakt zij nog deel uit van de landelijke geschillencommissie van Vrijgevestigde GGZ-praktijken. Daarnaast is zij actief als spreker op uitvaarten vanuit het Humanistisch Verbond. 

Dhr. mr. drs. S.J.B.J. de Ree, lid

De heer De Ree (Maastricht 1948) studeerde geneeskunde te Nijmegen waarna hij gedurende 30 jaar met veel ambitie huisarts is geweest in Sittard. Aanvankelijk werkte hij in een duo-praktijk, vervolgens een groepspraktijk en vanaf 1990 in een gezondheidscentrum met meerdere disciplines. De heer De Ree was gedurende 10 jaar huisartsopleider voor de Universiteit van Maastricht. Ook is hij jaren bestuurlijk actief geweest in de rechtsvoorgangers van de regionale eerstelijns gezondheidsorganisatie Meditta. Na zijn afscheid van de huisartsenpraktijk is de heer De Ree Nederlands Recht gaan studeren in Amsterdam. Eerst een bachelor aan de Vrije Universiteit en vervolgens een masteropleiding Gezondheidsrecht bij Prof. mr. J. Legemaate aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen is hij actief geweest als plaatsvervangend secretaris voor het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ook ondersteund hij huisartsen indien zij gezondheidsrechtelijke vragen hebben. Naast de klachtencommissie van Vivantes heeft de heer De Ree nog zitting in de klachtencommissie van een viertal instellingen voor verstandelijk gehandicapten.