Bestuur & organisatie Vivantes

Samenstelling van directieteam en toezichthouders
De Stichting Vivantes Zorggroep wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Deze staat onder controle van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur van Vivantes is verantwoordelijk voor het beleid en het besturen van de stichting. Deze bestaat bij Vivantes uit één persoon. Sinds 1 augustus 2017 is dit Karin Veltstra. 

Achtergrond

Karin Veltstra (1972) is geboren en getogen Limburgse en komt uit Spaubeek. Veltstra studeerde Nederlands Recht in Tilburg en werkte eerder als business unit-directeur bij Eiffel. Na een post-master aan de Universiteit van Nijmegen maakte zij de overstap naar de thuiszorginstelling STMG in Midden-Gelderland. Daar werd zij al snel directeur ‘Zorg en Welzijn’. Bij STMG was Veltstra verantwoordelijk voor de tak ‘Verpleging en Verzorging’, waarmee zij leiding gaf aan ruim 1.100 werknemers. Ze koos voor een post-master ‘Strategische innovatie in de cure & care’ ter verdieping. Hier raakte zij nog enthousiaster over de zorg en de verpleging, waarna zij er in 2014 voor koos om bij Pergamijn te starten als kwartiermaker/manager cliënt dienstverlening. Daar was zij verantwoordelijk voor de aansturing van een van de drie clusters (LVG-WMO).

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Vivantes houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert.

Onze RvT bestaat uit vijf personen en is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden aan Vivantes. De leden hebben een brede achtergrond. Zo hebben ze bijvoorbeeld bestuurlijke expertise of ervaring in het bedrijfsleven of de zorg. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen.

Voorzitter van de RvT is Henk van Rees. De heer Van Rees, voormalig regio coördinator FNV Bondgenoten, heeft een sterke sociale betrokkenheid en grote dossierkennis. Daarnaast heeft hij vanuit zijn privé leven affiniteit met de zorg. De heer Van Rees: "Ik zie het als mijn belangrijkste taak om verbindend bezig te zijn. Om vertrouwen te creëren tussen alle betrokkenen. De medewerkers bij Vivantes willen maar één ding: optimale zorg en ondersteuning verlenen aan de ouderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Laat dat centraal staan bij allen en op iedere positie".

De overige leden van de RvT zijn: 

  • Guido Kerckhoffs (op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) 
  • Pieter Hermsen (op voordracht van de Ondernemingsraad)
  • Peter van Delft 
  • Erica Hehenkamp