Bestuur & organisatie Vivantes

Samenstelling van Raad van Bestuur en toezichthouders
De Stichting Vivantes Zorggroep wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van Vivantes is verantwoordelijk voor het beleid en het besturen van de stichting. Deze bestaat bij Vivantes uit één persoon. Sinds 1 juli 2022 is dit Manon Goertz. 

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan en wordt geadviseerd door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Vivantes houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert.

Onze RvT bestaat uit vijf personen en is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden aan Vivantes. De leden hebben een brede achtergrond. Zo hebben ze bijvoorbeeld bestuurlijke expertise of ervaring in het bedrijfsleven of de zorg. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen.

Voorzitter van de RvT is Henk van Rees. De heer Van Rees, voormalig regio coördinator FNV Bondgenoten, heeft een sterke sociale betrokkenheid en grote dossierkennis. Daarnaast heeft hij vanuit zijn privé leven affiniteit met de zorg. De heer Van Rees: "Ik zie het als mijn belangrijkste taak om verbindend bezig te zijn. Om vertrouwen te creëren tussen alle betrokkenen. De medewerkers bij Vivantes willen maar één ding: optimale zorg en ondersteuning verlenen aan de ouderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Laat dat centraal staan bij allen en op iedere positie".

De overige leden van de RvT zijn: 

  • Guido Kerckhoffs (op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) 
  • Daphne Evers (op voordracht van de Ondernemingsraad)
  • Peter van Delft 
  • Erica Hehenkamp 

Reglementen en Toezichtvisie: