Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is er om jou als werknemer te vertegenwoordigen binnen Vivantes. Maar wat betekent dat precies? Hier leggen we het je graag uit!

Wat is een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad is een groep medewerkers die gekozen is om de belangen van alle werknemers te behartigen. Ze praten met bestuurder, strategisch team en management over belangrijke zaken die jullie werk en de werkomgeving aangaan.

Wat doet de ondernemingsraad?

  1. Meedenken over besluiten: De OR mag meedenken en advies geven over belangrijke beslissingen binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, verhuizingen of nieuwe werkmethodes. Jullie ideeën en zorgen worden zo gehoord door het management.

  2. Instemmen met veranderingen: Voor sommige veranderingen heeft de OR instemmingsrecht. Dit betekent dat het bedrijf jouw toestemming nodig heeft voor zaken als werktijden, arbeidsomstandigheden en regelingen rondom vakantiedagen. Zo heb je meer invloed op je werk.

  3. Eigen voorstellen doen: De OR kan ook zelf met voorstellen komen om het werk en de werkomgeving te verbeteren. Dit kan gaan over betere veiligheidsmaatregelen, nieuwe trainingen of betere communicatie binnen het bedrijf.

  4. Informatie ontvangen: Om goed mee te kunnen denken, heeft de OR recht op belangrijke informatie over hoe het bedrijf ervoor staat. Denk aan financiële cijfers, toekomstplannen en personeelsbeleid. Zo kunnen ze goed onderbouwde adviezen geven.

  5. Overleggen met het management: De OR en het management hebben regelmatig overleg. Tijdens deze gesprekken worden belangrijke onderwerpen besproken en wordt er gezocht naar oplossingen die zowel voor het bedrijf als voor de werknemers goed zijn.

Waarom is een OR belangrijk?

De OR zorgt ervoor dat jouw stem gehoord wordt en dat je invloed hebt op je werkomgeving. Dit zorgt voor betere beslissingen en een prettige werksfeer. Het is een manier om samen met het management te werken aan een goed en gezond bedrijf.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Spreek gerust een OR-lid aan of stuur dan een e-mail naar: or@vivantes.nl of neem telefonisch contact op via tel. +31(0)6 53 21 21 03.