Omgang met pers & sociale media

Hou rekening met de privacy van onze cliënten en medewerkers
Vivantes vindt heldere communicatie binnen haar verzorgingsgebied en richting de media erg belangrijk. Heeft u als journalist of redactie vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze communicatie-adviseur, Mark Mies, via m.mies@vivantes.nl of 06 420 687 32.

Bewustwording sociale media & fotografie bezoekers

Geen protocol, maar wel een stap in het bewustzijn rondom sociale media binnen Vivantes. De grenzen tussen privé en werk worden steeds dunner. Met sociale media krijg je namelijk makkelijk een inkijkje in het privéleven van je collega’s of cliënten. Iedereen kiest er zelf voor om te delen wat hij of zij wil delen. Onze bewoners/cliënten zijn meestal zelf niet actief op deze sociale media. Familie en bezoekers vaak wel. Wanneer zij foto’s maken bij het bezoek van hun dierbaren en deze mogelijk op sociale media plaatsen is dit natuurlijk geen enkel probleem.

Maar het kan heel makkelijk zo zijn dat er op deze foto’s personeelsleden of andere bewoners en cliënten van Vivantes zichtbaar zijn die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Ook dit hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel goed wanneer wij ons hier allemaal van bewust zijn. Zeker wanneer het gaat om onze bewoners, moeten bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zich realiseren dat dit veelal mensen zijn die geen enkele controle hebben over wat er op sociale media gebeurt.

Fotografie en filmopnames pers & media

Voor onze cliënten zijn de locaties van Vivantes hun huis. Voor onze medewerkers en vrijwilligers zijn dit plekken waar zij in alle rust en vertrouwen moeten kunnen werken. In het kader van de privacy van onze patiënten, cliënten en medewerkers is het maken van foto’s en filmopnames daarom niet zomaar toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is (door Vivantes als organisatie, door de medewerker én door de cliënt en/of familie).

Onze medewerkers zien er op toe dat deze huisregel wordt nageleefd. Mocht u graag foto’s of filmopnames bij ons willen maken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, Mark Mies, via m.mies@vivantes.nl.

Sociale controle

Het is ondoenlijk én onwenselijk voor Vivantes hier overspannen mee om te gaan of dit continu te controleren. Wij vertrouwen erop dat de bezoekers van onze bewoners zich ervan bewust zijn dat zij in de privésfeer van onze cliënten en ons personeel komen wanneer zij foto’s plaatsen op sociale media die nadrukkelijk iemand anders tonen dan hun eigen familielid. Het is aan ons als medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekers onder elkaar om hier het goede voorbeeld in te geven en elkaar daar op te wijzen.

Alle beelden die Vivantes zelf plaatst op haar sociale media, website of in andere media worden enkel geplaatst wanneer alle duidelijk herkenbare personen op de foto hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Dus wanneer je als medewerker foto’s maakt tijdens activiteiten, zorg dan dat iedereen die je op de foto zet daar toestemming voor heeft gegeven. Leg dat schriftelijk vast. Bij vastleggen van toestemming maak je altijd duidelijk waar de foto geplaatst wordt, wat er geplaatst wordt en waarvoor die plaatsing dient.

Wanneer iemand zich achteraf bedenkt, dan moeten wij die foto ook weer verwijderen, of de betreffende persoon onherkenbaar maken op de foto.