Zo gaan we met elkaar om

Aandacht voor bejegening begint met respect
Cliënten van Vivantes verdienen onvoorwaardelijk ons respect en vertrouwen. U kunt er van op aan dat medewerkers van Vivantes u vriendelijk en correct tegemoet treden.

Betrouwbaar en behulpzaam, wij zijn er voor u. Alle medewerkers van Vivantes, ook vrijwilligers en stagiaires, dienen zich daarom te houden aan de Bejegeningscode en de Beroepscode. Hieronder leest u de bepalingen waaraan onze medewerkers zich moeten houden.

Bejegeningcode

Vivantes stelt hoge eisen aan het gedrag, de houding en de representativiteit van iedereen die bij ons zijn diensten verleent. Met deze Bejegeningcode maken wij duidelijk wat we verstaan onder gewenst en ongewenst gedrag zodat het medewerkers, vrijwilligers en stagiaires houvast geeft in het dagelijks werk. Belangrijkste is echter dat de Bejegeningcode cliënten moet beschermen tegen incorrect of onacceptabel handelen. De Bejegeningscode vindt u terug bij onze downloads.

Beroepscode voor zorgverleners

De beroepscode is met name bedoeld voor professionele zorgverleners, zoals verzorgenden, verpleegkundigen en activiteitenbegeleiding. In de beroepscode zijn de uitgangspunten met betrekking tot beroepsuitoefening vastgelegd. Daarnaast is de relatie van de zorgverlener tot de zorgvrager, zijn collegae en andere hulpverleners beschreven. De hele beroepscode voor verzorgend en verplegend personeel vindt u terug bij onze downloads.