Wat wordt jouw volgende bestemming?

Blijf leren en jezelf ontwikkelen
De ouderenzorg blijft zich ontwikkelen en veranderen. Vivantes biedt haar medewerkers en vrijwilligers volop mogelijkheden om zich bij te scholen en kennis te delen.

Vivantes streeft ernaar een lerende organisatie te zijn. Met het zorginnovatieatelier (ZIA) en de ZIA Academy zijn we actief betrokken bij het ontwikkelen en in de praktijk integreren van nieuwe zorgtechnologie. Maar een lerende organisatie betekent vooral dat onze medewerkers actief gestimuleerd worden om te blijven leren en hun opgedane kennis te delen met hun collega's. Wanneer onze medewerkers hun ervaringen en inzichten delen en samen komen tot nog betere oplossingen en nieuwe inzichten floreert de lerende organisatie optimaal. 

Medewerkers wordt structureel de mogelijkheid geboden opleidingen te volgen en hun kennis te verbreden of verdiepen. Ook is er vanuit kwaliteit en welzijn veel aandacht voor het delen van kennis en 'best practices'.

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt 'leren en verbeteren' verder verweven in de manier waarop wij als zorgorganisatie functioneren.