Kwaliteit van zorg

Leren en innoveren
Kwaliteit van zorg is de basis waar vanuit Vivantes werkt aan persoonsgerichte zorg.

Middels persoonsgerichte zorg werken wij samen met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers én een klein team van zorgprofessionals en ondersteunende medewerkers aan welzijn en goede zorg, aansluitend op de wensen en behoeften van onze cliënten. 

Belangrijk uitgangspunt bij onze zorg is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader wil dat zorgorganisaties inzichtelijk maken op welke manier zij aan kwaliteitsverbetering werken. Daarin staat de cliënt centraal: wat maakt hem of haar tot de persoon die hij is? Wat heeft hij nodig om zijn leven hier bij ons zo goed mogelijk te kunnen voortzetten? Bieden wij dat wat er voor die kwetsbare oudere echt toe doet? Hoe kunnen we hierin verbeteren? Vivantes wil graag transparant zijn, laten zien wat goed gaat en wat beter kan.

Het Kwaliteitskader gaat ons daarbij helpen; het biedt een context en richting om te verbeteren. 'Samen leren' is daarbij de basis voor kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit van zorg

Onder onze downloads vindt u meer informatie over onze producten en diensten. Hier vindt u ook onze jaardocumenten, het kwaliteitsverslag en de inspectierapporten.