Medezeggenschap

Cliëntenraden
Vivantes heeft twee centrale organen op het gebied van medezeggenschap. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van onze medewerkers. De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van onze cliënten en hun naasten.

Lokale en centrale cliëntenraad Vivantes

Voor Vivantes is het belangrijk om te weten wat onze cliënten en hun naasten van ons verwachten, zodat wij de juiste zorg en ondersteuning kunnen leveren. Niet al onze cliënten kunnen zelf voor hun belangen opkomen. De verschillende locaties hebben daarom een eigen lokale cliëntenraad gericht op de belangen van de cliënten van die locatie. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (met vertegenwoordigers uit die lokale cliëntenraden) die op organisatieniveau al onze cliënten vertegenwoordigt. De cliëntenraad heeft in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) over bepaalde onderwerpen adviesrecht of instemming.

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR): Ger Schaffhausen. De CCR is bereikbaar via het algemene mailadres clientenraad@vivantes.nl

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u bij de Downloads en folders

De cliëntenraad waakt over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering. Ze geeft u (en uw naasten) als bewoner of cliënt van onze locaties en de zorgwoningen een stem die gehoord wordt door de locatiemanager/de organisatie. Over de zorg, maar ook over uw veiligheid, het welbevinden en de huisvesting. Meer over onze CCR en de lokale cliëntenraden vindt u in de uitgebreide folder bij onze downloads.

Doe mee!

Wilt u de bewoners en thuiszorgcliënten een stem geven? Vindt u het leuk om samen te werken? Word lid van de cliëntenraad. Voor enkele uren per week kunt u van betekenis zijn. De cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit bewoners, cliënten en hun naasten of vertegenwoordigers.