In- & Exclusie Criteria

Goed in ouderenzorg
Vivantes hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en wij benoemen criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het al dan niet toelaten van een cliënt op een zorgvorm of tot overplaatsen van een cliënt naar een andere zorgvorm.

Wij zijn goed in ouderenzorg en blinken uit in bepaalde onderdelen van deze ouderenzorg. Onze nieuwe in- en exclusiecriteria liggen op dit moment ter goedkeuring voor aan onze Centrale cliëntenraad en zullen na akkoord hier op deze plek gepubliceerd worden.