Welke zorg kan Vivantes bieden?

In- & exclusiecriteria Vivantes
Met de zogenaamde in- en exclusiecriteria geeft Vivantes inzicht in de mogelijkheden op het gebied van wonen met zorg- en welzijnsdiensten die in de negen locaties geboden worden. Hierdoor kunt u als cliënt een weloverwogen keuze maken voor het wonen in één van de zorglocaties of de naastgelegen appartementen in Geleen, Beek, Stein of Urmond. 

Op basis van de in- en exclusiecriteria bekijkt Vivantes voor elke nieuwe cliënt of zij de gewenste en noodzakelijke zorg en ondersteuning kan bieden en welke locatie het best aansluit bij uw specifieke zorgvraag.

Vivantes spant zich vervolgens tot het uiterste in om een woon-, zorg- en welzijnsaanbod te realiseren waardoor u bij Vivantes kunt blijven wonen zolang u zorg nodig heeft. De mogelijkheden van Vivantes worden met toekomstige cliënten en familie in het kennismakingsgesprek doorgenomen.

De in- en exclusiecriteria moeten gezien worden als een richtlijn. De manager van de locatie waar u wil gaan wonen, is de persoon die uiteindelijk beslist of dat kan of niet.

Het kan dus zijn dat wordt vastgesteld dat Vivantes géén passend zorgarrangement kan aanbieden. Dat kan samenhangen met de specifieke zorgvraag die u hebt. Wanneer Vivantes u niet de zorg kan bieden die u nodig heeft, dan kan Vivantes u afwijzen als cliënt. Vivantes is verplicht dit gemotiveerd kenbaar te maken aan het Zorgkantoor. Stemt het Zorgkantoor in met de motivatie van Vivantes, dan nemen zij de zorgbemiddeling over. Als u dit wil, kan Vivantes ook samen met u zoeken naar een andere zorgaanbieder. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog contact opnemen met het Zorgkantoor.

Uiteraard kunnen onze zorgtrajectbegeleiders u meer vertellen over de zorg en ondersteuning die Vivantes biedt.

U kunt de zorgtrajectbegeleiders bereiken voor een vrijblijvend gesprek via 046 411 3500, elke werkdag tussen 8.30-16.30 uur.

Op de website vindt u meer informatie bij de downloads en klik op 'in- en exclusiecriteria' van Vivantes.