In- & exclusiecriteria Vivantes bij zorg met verblijf.

Voor welke woonzorgvorm kunt u bij ons terecht?
Vivantes biedt wonen, zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen in negen woonzorgcentra in de regio Geleen, Beek, Elsloo, Stein en Urmond. Naast de intramurale zorg in de locaties, biedt Vivantes ook thuiszorg in de naast de locaties gelegen zorgwoningen.

De missie voor Vivantes is om de overgang van een 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg' zo onopvallend mogelijk te maken. Vanuit onze visie wordt persoonlijke zorg dicht bij de cliënt geboden door onze betrokken medewerkers. Dat de cliënt daarbij de eigen regie heeft over zijn leven vinden wij belangrijk. Naast het bieden van zorg en ondersteuning wordt in de woonsituatie bij Vivantes ruimte geboden voor de persoonlijke interesses en activiteiten van de cliënt. 

Waarom in- en exclusiecriteria?

Door middel van het beschrijven van de in- en exclusiecriteria:

  • geeft Vivantes inzicht in de specifieke mogelijkheden op het gebied van wonen en zorg- en welzijnsdiensten die in de negen locaties geboden worden;
  • kan een cliënt een weloverwogen keuze maken voor het wonen in een van de locaties;
  • worden de grenzen van onze zorgverlening aangegeven;
  • is helder op basis van welke afwegingen kan worden besloten tot het al dan niet toelaten van een cliënt in een locatie, of tot overplaatsen van een cliënt naar een andere zorgvorm.

De doelstelling van Vivantes is om cliënten te verzorgen tot het moment van overlijden of vrijwillig vertrek. Wij spannen ons tot het uiterste in om een wonen, zorg- en welzijnsaanbod te realiseren waardoor overplaatsing niet nodig is. Onze mogelijkheden worden met cliënten en familie in het kennismakingsgesprek doorgenomen. De in- en exclusiecriteria moeten gezien worden als een richtlijn waar om de juiste redenen van af geweken kan worden.

De in- en exclusiecriteria kunt u vinden bij de downloads.