Ziek melden bij Vivantes

Stappenplan hoe te handelen bij verzuim door ziekte
Deze tekst is gebaseerd op het verzuimprotocol, waarvan de actuele versie te vinden is in 'Joost'. Hieronder vind je de eerste stappen die je moet nemen in het onverhoopte geval van verzuim als gevolg van ziekte.

Voor de complete informatie over melding bij herstel, langdurig verzuim, frequent verzuim etc. verwijzen wij naar het verzuimprotocol in MMS. In dit protocol staat ook beschreven welke gezamenlijke verantwoordelijkheden wij hebben bij verzuim als gevolg van ziekte. Zo voorkomen we dat er belangrijke zaken vergeten worden. Daarnaast zorgt dit protocol ervoor dat iedere werknemer in geval van ziekte gelijk behandeld wordt.

Door het toepassen van de afspraken in het betreffende protocol wordt ook bereikt dat afwezigheid als gevolg van ziekte zo snel mogelijk bij de werkgever bekend is zodat er gezocht kan worden naar vervanging.

Stap 1.

Zodra je door ziekte niet kunt werken, meld je dit in ieder geval vóór aanvang van de dienst bij je team of afdeling zodat je collega’s kunnen zorgen voor vervanging.

LET OP: in het weekend vraag je aan het team dan ook wie de dienstdoende manager is (locatiemanager met bereikbaarheidsdienst) en op welk telefoonnummer je deze kunt bereiken.

Stap 2.

Vervolgens neem je tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch contact op met je leidinggevende of diens vervanger. De contactgegevens per locatie vind je hier.

LET OP: tijdens het weekend betekent dit dat je tussen 09.00 en 10.00 uur contact opneemt met de manager die op dat moment bereikbaarheidsdienst heeft. 

Stap 3.

Nadat je met je leidinggevende (of dienstdoende manager) hebt besproken dat je moet verzuimen als gevolg van ziekte, registreer je de verzuimmelding via YouForce.

De afdeling planning wordt door middel van een automatisch bericht op de hoogte gebracht van je verzuim. Je hoeft dus zelf géén contact op te nemen met de afdeling Planning.