Klachtenfunctionaris

Vivantes heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten, maar een cliëntenraad is geen klachtencommissie en onderneemt nooit actie op vragen of klachten die betrekking hebben op een individuele persoon, maar vangt wel signalen van cliënten op en probeert de mening van cliënten zo goed mogelijk te verwoorden.

Klachten

In het geval van klachten wil Vivantes deze altijd serieus behandelen, zodat wij leren van onze fouten. Daarvoor heeft Vivantes de beschikking over een deskundige onafhankelijke Klachtenfunctionaris/bemiddelaar. Cliënten en vertegenwoordigers van cliënten kunnen zich, in geval van een klacht in het kader van de zorgverlening, in verband hiermee wenden tot Queresta.

Voordat deze stap wordt gezet is het uiteraard verstandig om uw klacht eerst kenbaar te maken aan een betrokken medewerker. Wellicht kan uw klacht snel en eenvoudig verholpen worden.

Is uw klacht niet opgelost of bent u ontevreden over de oplossing? Of wilt u de medewerker er niet op aanspreken? Dan kunt u ook natuurlijk ook rechtstreeks de locatiemanager benaderen. Is naar uw mening uw klacht niet of onvoldoende opgelost? Dan kunt u de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen. Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen en bemiddelen bij de oplossing van de klacht.

Het telefoonnummer voor de klachtenfunctionaris Jos Mevis van Queresta is: 06-8190 7489.

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: josmevis@queresta.nl .

Cliëntvertrouwenspersoon

We kunnen ons voorstellen dat er zaken zijn die men niet wil bespreken op locatie. Daarvoor is een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Voor alle reguliere zaken kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Voor vraagstukken rondom onvrijwillige zorg kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Vivantes beschikt over een cliëntvertrouwenspersoon waar u terecht kunt met al uw reguliere vragen: Angelique Cörvers. Deze vertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn of haar belangen op te komen. Er is dus een duidelijk verschil met de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig, wat betekent dat zij de cliënt onvoorwaardelijk steunt bij het zorgvuldig nemen van een besluit in zijn of haar belang.

Angelique Cörvers is onafhankelijk en bereikbaar via telefoonnummer 06-40718568 en mail a.corvers@parkoerz.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang (Wzd)

Bewoners in het verpleeghuis kunnen te maken krijgen met onvrijwillige zorg. Dit valt onder de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt dat bewoners met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntvertrouwenspersoon.

Kan ik terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)?

Bent u een cliënt of een (wettelijk) vertegenwoordiger en worden er regels of beperkingen opgelegd of speelt er iets waar u niet tevreden over bent? Heeft u hierbij hulp nodig? En kunt u niet terecht bij de verantwoordelijke medewerker of wilt u dit graag samen met iemand bespreekbaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Deze is niet in dienst van de zorgaanbieder, in dit geval Vivantes.

De cliëntvertrouwenspersonen Wzd zetten zich in voor cliënten en vertegenwoordigers die te maken hebben met regels waardoor zij beperkt worden in hun vrijheid of met onvrede. Als er onvrede is over iets dan noemen we dat: ‘onvrijwillige zorg’. Onvrijwillige zorg kan over van alles gaan. Over verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en bejegening. 

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om u te attenderen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is in dienst van Burgerkracht Limburg. Omdat zij niet in dienst is van Vivantes, kan zij zich onafhankelijk opstellen en voor u klaar staan. 

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Als er iets is dat de cliënt moet maar niet wil, of iets graag wil maar dat mag niet.

Een aantal voorbeelden:

  • Als u niet naar buiten mag wanneer u dit wilt.
  • Als u altijd in de huiskamer moet eten maar liever op uw kamer eet.
  • Als u op een bepaalde tijd moet opstaan in de ochtend maar liever wat langer doorslaapt.
  • Als u medicijnen krijgt die u niet wilt of zich niet goed bij voelt.
  • Als u beperkt wordt in uw bewegingsvrijheid.

En heeft u dit al besproken met iemand van Vivantes en komt u er niet uit? Of durft u dit niet te bespreken? Dan kunt u contact met mij opnemen. Ook als u twijfelt of dit onder de Wet zorg en dwang valt, kunt u contact opnemen. Ik kan u ondersteunen in een gesprek waarbij we kijken of de beslissing die door Vivantes is genomen, zorgvuldig is gemaakt of dat er een alternatief mogelijk is. Ons doel is hetzelfde als Vivantes, namelijk dat de cliënt tevreden is over de zorg die hij/zij ontvangt.

Wat kan een cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor u of iemand in uw omgeving betekenen? 

Bekijk het filmpje: Kan ik terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon?

Wie is uw cliëntvertrouwenspersoon Wzd?

Voor alle locaties en cliënten van Vivantes is dat:

Jeannette Hendriks

Contactgegevens:

jeannettehendriks@burgerkrachtlimburg.nl

06-34577012

Meer informatie vindt u op onze website.