Missie & Visie Vivantes

Ouder worden doe je samen!
Om voor alle stakeholders van Vivantes duidelijk te maken waar we voor staan en hoe we onze toekomst zien, heeft Vivantes een en ander concreet verwoord in een missie en een visie.

Missie Vivantes 

Ouder worden doe je samen!

Visie Vivantes 

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om, ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen, zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven. Daarbij woont u ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen met uw naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen met ons en uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

Kwaliteiten

We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.

Samen bij Vivantes