Missie & Visie Vivantes

Om voor alle stakeholders van Vivantes duidelijk te maken waar we voor staan en hoe we onze toekomst zien, heeft Vivantes een en ander concreet verwoord in een missie en een visie.

Ouder worden doe je samen!

Onze visie op zorg

Vivantes is er voor kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige omgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen leven. Ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij woont u ofwel in één van onze negen verpleeghuizen, ofwel in een zorgwoning naast een van deze verpleeghuislocaties. 

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen met uw naasten. Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij dat over. Wij zijn er altijd op gericht uw leven daarbij zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen wij samen met ons en met uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen. 

Kernwaarden

We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn; om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun leven(sverhaal).

Kwaliteiten

We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.

Samen bij Vivantes