De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Onze verpleeghuislocaties zijn toegankelijk voor bezoek en bewoners mogen gewoon naar buiten.
Net als onze collega-zorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben wij extra maatregelen genomen. Daardoor kunnen wij in deze corona-tijd op een veilige manier zorg verlenen. Dat doen wij samen: medewerkers en vrijwilligers, maar ook hun familie. Bewoners, bezoekers en hun familie, leveranciers, externe behandelaren en u!

Samen zorgen wij voor een veilige omgeving voor de kwetsbare bewoners van het verpleeghuis en de omliggende zorgwoningen.

Ook bij een toename van corona-besmettingen zal de zorg voor alle bewoners gewoon blijven doorgaan. Wel kan het zo zijn dat we dan tijdelijk de bezoekmogelijkheden op een afdeling of locatie moeten aanpassen. Het is in onze optiek onwenselijk om bezoek nogmaals volledig te verbieden of om bewoners de mogelijkheid om naar buiten te gaan te ontzeggen.

Het beleid van de Rijksoverheid of de Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft leidend, maar wij zullen altijd zoeken naar een passende oplossing en maatwerk per locatie, per afdeling of per bewoner. 

Een overzicht van de maatregelen bij Vivantes vind je onder video.

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Vanaf medio maart 2020 wordt er binnen Vivantes gewerkt met extra aandacht voor de hygiënemaatregelen in de lijn met de maatregelen zoals door de Rijksoverheid en RIVM afgekondigd:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Dat geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers en vrijwilligers.

 • Houdt 1,5 meter afstand.

Dat kan natuurlijk niet als het gaat om een zorg- of verzorgingsmoment. Daarbij is het ook absoluut onwenselijk om altijd 1,5 meter afstand te houden tot de bewoners in het verpleeghuis. Dat zou onmenselijk en ongezond zijn. Maar omdat wij te maken hebben met zeer kwetsbare ouderen, moeten onze medewerkers extra goed opletten als het gaat om algemene hygiëne en de 1,5 meter afstand. Dit betekent ook dat wij werken met een mondkapje op. Tijdens zorghandelingen dragen wij speciale handschoenen en eventueel een spatbril en/of een halterschort. De hygiëneprotocollen zijn anders wanneer er sprake is van (verdenking van) een besmetting. Met deze maatregelen beperken wij het risico op besmetting voor de bewoners én medewerkers. 

 • Vermijd drukte en groepen mensen, zeker in binnenruimten.

Dit betekent dat wij activiteiten en maaltijdmomenten niet meer in grote groepen aanbieden, maar in kleine groepjes van maximaal vijf personen en meer aandacht hebben voor 1-op-1 momenten met de bewoners. Dat kan zijn voor een activiteit, of gewoon een moment van sociaal contact. 

Ook wordt de collega's op locatie verzocht tijdens pauzemomenten en informele gesprekken de 1,5 meter afstand aan te houden. Wij vragen onze medewerkers én bezoekers hier ook in hun privé omgeving verstandig mee om te gaan ter bescherming van de kwetsbare ouderen in het verpleeghuis. 

 • Was je handen vaak en goed. 

Voor zorgmedewerkers gelden al van ver voor de corona-uitbraak specifieke protocollen als het gaat om (hand)hygiëne, zoals de basisregel als het gaat over de handen wassen/desinfecteren voor én na elk zorgmoment. Hier is structureel extra aandacht voor op alle locaties. 

 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die weg na gebruik.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Thuiswerken is natuurlijk niet aan de orde als het gaat om het verlenen van zorg aan de bewoners in het verpleeghuis, in de zorgwoningen en bij de dagverzorging. In de ondersteunende diensten werken medewerkers wel thuis, waar mogelijk. Vergaderingen en overlegmomenten met externe partijen vinden plaats via beeldbellen of in ruimten waar aan alle hygiënemaatregelen kan worden voldaan. 

Hebt u vragen over de geldende maatregelen binnen het verpleeghuis of de thuiszorg voor medewerkers of bewoners, mail dan naar info@vivantes.nl

Bezoekmogelijkheden en bewegingsvrijheid van bewoners

Wij heten bezoekers van harte welkom. Bezoek is binnen alle locaties van Vivantes weer mogelijk vanaf medio juni 2020. Op voorwaarde dat de bezoekers zich houden aan de geldende maatregelen. Belangrijkste voorwaarde is dat de betreffende bewoner bezoek wenst te ontvangen. 

In geval van een uitbraak in een locatie, op een afdeling of in de regio, kan het zijn dat bezoekersregels tijdelijk worden aangepast. Uitgangspunt is dat bezoek voor directe familie of partner altijd mogelijk blijft. 

Sowieso geldt het volgende:

 • Mensen met klachten (of mensen met huisgenoten met coronaklachten) blijven thuis en laten zich testen.
 • Mensen die terugkomen uit een risicogebied (oranje/rood) blijven eerst minimaal tien dagen thuis, voordat zij op bezoek komen in het verpleeghuis.
 • Mensen die zich in hun privésfeer niet houden aan de maatregelen van de overheid verzoeken wij niet op bezoek te komen in het verpleeghuis. Kom je wel, let dan extra goed op de 1,5 meter afstand, was goed je handen bij binnenkomst en hou je aan de geldende hygiënemaatregelen.
 • Wij ontvangen maximaal twee bezoekers, per bezoekmoment, bij de bewoner op de kamer. Op voorwaarde dat de bewoner aangeeft dat hij daarmee akkoord is.
 • De duur van een bezoekmoment en de -frequentie zijn verder niet gelimiteerd. 
 • Bezoekers mogen geen gebruik maken van de algemene ruimten, zoals de huiskamers. Deze zijn enkel toegankelijk voor de bewoners (en voor medewerkers die aan het werk zijn). 
 • Bewoners mogen, als zij dat zelf willen uiteraard, met bezoekers mee naar buiten. Of zelfstandig naar buiten, als dat kan. Wij vragen bezoekers/bewoners wel een seintje te geven aan de verpleegkundige wanneer zij samenkomen met meerdere personen elders in een binnenruimte, zodat we samen kunnen bespreken waar we dan op moeten letten. 
 • Bezoekers dragen binnen in het verpleeghuis een mondkapje en houden zich aan de geldende hygiënemaatregelen. 
 • Bezoekers melden zich aan de entree, meten de temperatuur (geen toegang bij lichaamstemperatuur boven de 37,5 graad) en registreren zich altijd voordat ze het gebouw verder betreden i.v.m. bron- en contactonderzoek.
 • Bezoekers volgen in het gebouw altijd de aanwijzingen op van medewerkers.

Hebt u vragen over de bezoekregels, dan neem contact op met de betreffende locatie via 046 411 3500. 

Wat doen wij in geval van een besmetting? 

In het geval van een (verdenking van) besmetting treden de bijbehorende protocollen in werking en wordt de betreffende bewoner geïsoleerd ten opzichte van andere bewoners en met de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verzorgd. Alles staat dan in dienst van het verkleinen van het risico dat andere bewoners, bezoekers en medewerkers besmet worden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vivantes is trotse deelnemer aan de campagne van GGD Zuid-Limburg

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Zorgverleners vragen burgers om medewerking

Zorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben extra maatregelen genomen. Daardoor kunnen ze in deze corona-tijd op een veilige manier werken. We vragen patiënten, cliënten en bezoekers om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg zo veel mogelijk kan blijven doorgaan. Ook bij een toename van corona-besmettingen.

Dezelfde zorg op een andere manier

Zorgverleners willen in deze corona-tijd iedereen op een veilige manier zorg blijven bieden. Daarom kijken de huisarts, medisch specialist of verpleegkundige vaak eerst of ze een patiënt telefonisch of via beeldbellen kunnen helpen. Het zijn dezelfde hulpverleners die dezelfde zorg verlenen, alleen op een andere manier.

Veiligheidsmaatregelen

Als de zorgverlener denkt dat het toch beter is om een patiënt in levende lijve te zien, dan is dat gewoon mogelijk. Op een veilige manier. Ziekenhuizen, huisartspraktijken en GGZ-organisaties zijn daarop voorbereid. Zo is er voldoende ruimte in de wachtkamer door meer tijd tussen de afspraken in te plannen. Huisartsen hebben een apart spreekuur voor mensen met coronaklachten. Bij de behandeling of verzorging van patiënten dragen zorgverleners beschermingsmiddelen. Waar nodig staan er plexiglas schermen. En natuurlijk gelden de corona-basisregels. Lees meer over de veiligheidsmaatregelen op de website van uw zorgverlener.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Ook verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in deze corona-tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daardoor kan een zieke of besmette bewoner niet in contact komen met anderen. Bezoekers blijven welkom als ze zich aan de hygiëne- en huisregels houden. Bewoners kunnen gewoon naar buiten voor een wandeling of andere activiteiten, zolang dit past binnen de maatregelen van de overheid.

Tips voor veilige zorg

Op hun website vermelden zorgverleners wat patiënten en bezoekers kunnen doen om de zorg veilig te houden. Alvast een paar tips:

 • Kijk op thuisarts.nl; betrouwbare informatie van artsen over ziekte en gezondheid
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak
 • Kom niet te vroeg of te laat
 • Desinfecteer de handen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Zeg uw afspraak af als u corona-klachten krijgt en laat u testen bij de GGD

Dit is een campagnebericht van Adelante, Anders Beter Centrum, Cicero Zorggroep, CZ, Envida, GGD Zuid Limburg, Huisartsen en Huisartsenposten in Zuid-Limburg, Keerderberg, Koraal, Maastricht UMC+, MeanderGroep, Mondriaan, PlusPunt MC, Sevagram, Stadspoli Maastricht, VGZ, Vivantes, Zorg Groep Beek, Zorghuis Beek en Zuyderland.