Internationale waardering voor Zorgnetwerk Elsloo

14 December 20
Nederland staat voor de uitdaging om gepaste zorg te bieden aan een groeiende groep kwetsbare
ouderen. De sleutel ligt in een lokale integrale aanpak. Goede afstemming tussen huisartsen en andere zorgverleners is daarbij een randvoorwaarde. Sinds 2013 wordt in Elsloo op deze wijze gewerkt. Vandaag ontvangt Zorgnetwerk Elsloo de prestigieuze John Horder Team Award: een internationale waardering van formaat!

Inwoner staat centraal

Zorgnetwerk Elsloo zet zich in voor kwetsbare ouderen in Elsloo. Dit doen zij zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in een goede gezondheid al dan niet met ondersteuning van professionals of het eigen netwerk. Het zorgnetwerk bestaat onder andere uit huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, apotheker en andere professionals. Ook zijn inwoners, Vivantes, Zuyderland thuiszorg, opleidingsinstituten en de gemeente Stein betrokken.

Discipline overstijgend werken

Wethouder Hub Janssen (sociaal domein): ‘De zorg is tegenwoordig een complex geheel, terwijl je als inwoner juist behoefte hebt aan maatwerk. Een discipline-overstijgende manier van werken is hier het antwoord op. Dat bewijst het Zorgnetwerk Elsloo. We gaan de mogelijkheden bekijken om deze werkwijze over de hele gemeente uit te rollen.’ Het doel van een lokaal zorgnetwerk staat niet op zich, maar heeft veel raakvlakken met andere gemeentelijke doelstellingen en projecten, zoals levensloopbestendig wonen, Dubbel Duurzaam en valpreventie.

Leren door doen

Het zorgnetwerk is verbonden met verschillende opleidingsinstituten zoals Maastricht University en Zuyd Hogeschool. Ze leren daardoor van elkaar. Het zorgnetwerk is een mix van praktijk, onderwijs en onderzoek en is continu in doorontwikkeling. Daardoor vullen de disciplines elkaar aan in plaats van te overlappen. Huisarts Loes van Bokhoven: ‘We trekken lerend samen op en bouwen aan een omgeving die dienend is aan efficiënte en persoonsgerichte zorg. Daar is een patiënt écht bij gebaad’.

John Horder Team Award

De jury van deze internationaal erkende award is onder de indruk van de manier waarop Zorgwerk Elsloo zich verder blijft ontwikkelen als dorpsnetwerk. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt, in Engeland, aan teams die zich op een uitzonderlijke manier laten zien door samen te werken aan een gezamenlijke aanpak, waarin inwoners centraal staan. De naam van de award is te danken aan een Britse huisarts, John Horder.

Het Zorgnetwerk Elsloo is door Hester Smeets, coördinator interprofessioneel leren van Zuyd Hogeschool Heerlen, voorgedragen voor deze erkenning.