PREZO Keurmerk

16 Maart 23

PREZO Keurmerk

Vivantes heeft na het eerste nu ook het tweede deelcertificaat behaald voor het PREZO Keurmerk voor de thuiszorg en dagverzorging. Voor de intramurale locaties heeft Vivantes woensdag 15 maart jl. het eerste deelcertificaat ontvangen.

PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan waardevolle ervaringen van bewoners en cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Dit is de reden dat wij zoveel waarde hechten aan juist dit specifieke keurmerk. Omdat zij niet alleen naar de administratie kijken, maar óók de ervaring en het oordeel van de bewoner/cliënt meenemen.

Met het PREZO keurmerk laat je zien:

  • dat bewoners en cliënten tevreden zijn;
  • dat Vivantes structureel werkt aan het verbeteren van de ondersteuning die de bewoners en cliënten ontvangen;
  • dat Vivantes verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de zorgbranche stelt; 
  • dat Vivantes een verantwoorde ondernemer is die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

PREZO geeft aan welke prestaties je als organisatie moet realiseren. Hoe je dat doet, bepalen wij als organisatie zelf.

De audit voor het derde en tevens laatste deelcertificaat vindt voor de thuiszorg en dagverzorging in oktober 2023 plaats. Voor de intramurale locaties vinden er nog twee audits plaats voor de deelcertificaten; naar verwachting eind 2023 en tien maanden daarna.

Al met al een geweldige prestatie, chapeau!!