Luisteren bij Franciscus

09 September 22

In locatie Franciscus heeft er een muziektherapie-activiteit plaatsgevonden. Deze unieke sessie werd gegeven door Cyriel Hoenen, triageverpleegkundige bij Vivantes, in samenwerking met twee verzorgenden IG met complementaire zorg en palliatieve zorg als aandachtsgebied en een welzijnscoach.

Complementaire zorg is een essentieel onderdeel binnen de persoonsgerichte zorg, om in te spelen op de emotionele behoefte van de hedendaagse zorgvrager. De aandacht die besteed wordt om te onderzoeken waar een verbinding gezocht kan worden met de bewoner, kan tot verrassende resultaten leiden op het gebied van het welzijn van deze bewoner.

Cyriel is in februari gestart bij Vivantes als triageverpleegkundige. Daarbij vindt hij het belangrijk om een persoonlijke invulling te geven aan de zorg en de bewoner zich zo prettig mogelijk te laten voelen binnen zijn of haar woonomgeving. Cyriel houdt zich naast zijn werk graag bezig met het bouwen met luidsprekers en houdt ervan om met zijn creaties mensen op een bijzondere manier te emotioneren, te inspireren en te laten ontspannen met behulp van mooie muziek.

Tijdens de muziektherapie-activiteit werd een speciaal luidsprekersysteem ingezet, wat zich goed leent voor therapeutische doeleinden. Deze luidspreker produceert als het ware een hologram van geluid. Daardoor is er muziek aanwezig zonder dat men in de gaten heeft dat het weergegeven wordt door luidsprekers. De verspreiding van het geluid zorgt voor uiterste betrokkenheid en een minimale luisterinspanning. Het bijzondere van dit ontwerp is dat er geen sprake van directe geluidsdruk is, waardoor dit voor het menselijk brein het prettigst te verwerken is.

Het zou geen 'meezingsessie' worden, maar puur een ‘luistersessie’, waar beleving van klanken en muziek voorop staan.

Cyriel liet diverse fragmenten horen, van geluiden van een waterdruppeltje en een watervalletje in het bos, tot ijsblokken in een iglo. Maar er werden ook mooie muziekstukken gespeeld, waar de bewoners ook aangezet werden om hun gedachten de vrije loop te geven.

De sessie werd afgesloten met een swingende opname van een harmonie-orkest.

Het was bijzonder mooi om te zien hoe de bewoners van locatie Franciscus en de cliënten van de dagbehandeling ieder op hun eigen manier de klanken en de muziek op zich in lieten werken. Ogen werden gesloten en er was rust in de zaal. Bij enkelen werd zichtbaar een gevoelige snaar geraakt en een mevrouw pinkte zelfs een traantje weg bij het horen van het ‘Ave Maria’.