Manon Goertz wordt nieuwe bestuurder Vivantes

01 April 22

Manon Goertz wordt nieuwe bestuurder Vivantes

Vanaf 1 juli 2022 zal Manon Goertz starten als nieuwe Raad van Bestuur bij Vivantes Zorggroep. Zij neemt de bestuurdersrol over van Karin Veltstra, die eerder dit jaar bekend maakte dat zij na bijna vijf jaar afscheid neemt. Goertz is momenteel werkzaam als RVE Manager Zuyderland GGZ en directielid Zuyderland Cure.

“Vivantes heeft hetzelfde verzorgingsgebied als Zuyderland GGz en ken ik vanuit die regionale samenwerking. De stap van directie naar bestuur inspireert me en deze vacature komt voor mijn gevoel op het juiste moment”, aldus Goertz. “De ontwikkelingen binnen de ouderenzorg trekken ook vanuit mijn huidige werk vaak mijn aandacht. Het aantal ouderen neemt toe, waarbij de diversiteit en het niveau van de ouderen ook verandert. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan mantelzorgers en professionals en verandert de aard van de te verlenen zorg bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. Deze trends vragen om visie op een toekomstbestendige ouderenzorg waarbij liefdevolle zorg en dus voldoende aandacht voor ouderen centraal moet staan en tegelijkertijd de uitdaging zal zijn.”

De keuze van Vivantes voor Goertz als nieuwe Raad van Bestuur komt voort uit haar ervaring in de regio en de paralellen met de GGz. Daarnaast toont zij enthousiasme en motivatie om verder te bouwen aan Vivantes. “Op basis van een aantal gesprekken met onder andere de huidige bestuurder en de Raad van Toezicht, krijg ik het beeld dat Vivantes de afgelopen jaren flink gebouwd heeft. Er is een basis neergezet die voldoende potentie voor de toekomst laat zien”, bevestigt Goertz.

De aandacht voor het borgen en verstevigen, maar ook buiten kaders durven denken en synergie bereiken door samenwerken is iets dat gesprekken naar voren kwam toen beide partijen elkaar beter leerden kennen in de gesprekken. Goertz heeft ervaring met het implementeren van strategische keuzes, borging van projecten en kwaliteit, innoveren in de keten en het spelen van een actieve netwerkrol. Aspecten die van meerwaarde zijn voor de bestuurlijke opdracht die er ligt binnen Vivantes.

We zijn dan ook trots als Vivantes dat we met Manon Goertz wederom een Raad van Bestuur mogen presenteren, die een heel duidelijk binding heeft met de regio en volop ervaring in de zorg.