Geen evacuaties Vivantes locaties noodzakelijk

15 Juli 21
Voor alle locaties binnen Vivantes geldt dat er geen evacuaties noodzakelijk zijn.

Wij wensen alle gedupeerden van de wateroverlast heel veel sterkte!

Voor actuele informatie aangaande het hoog water verwijzen wij u  naar de site van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl.