Bezoekers welkom bij Vivantes

12 November 21
Waakzaamheid en eigen verantwoordelijkheid blijven het uitgangspunt. Wij moeten er samen voor zorgen dat wij het risico dat bewoners ziek worden zoveel mogelijk beperken. Dat hoort bij uw verantwoordelijkheid wanneer u in het verpleeghuis op bezoek komt, maar ook voor iedereen die er werkt of vrijwilligerswerk doet. Niet alleen i.v.m. corona, maar ook als het gaat om andere overdraagbare ziekten, zoals de griep. 

Klik hier voor de actuele maatregelen voor bezoekers bij Vivantes.

Het verpleeghuis is een omgeving met kwetsbare ouderen, maar wij willen óók elkaar niet besmetten. Daarom nemen wij vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen de adviezen uit de nieuwe Verenso-richtlijn over.

Wanneer er door de overheid een maximaal aantal bezoekers wordt gesteld bij mensen thuis, dan geldt dit aantal per direct óók als het maximale aantal bezoekers dat een bewoner per bezoekmoment mag ontvangen. 

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, bespreek dit met de gastvrouw of de locatiemanager op locatie.

Corona, koorts of griep

Thuis blijven en testen bij klachten die kunnen wijzen op Covid-19 blijft de basis.
Hebt u koorts, kom dan sowieso niet naar het verpleeghuis.

Dat geldt voor elke medewerker/vrijwilliger én voor elke bezoeker. Of u zelf nu wel of niet gevaccineerd of immuun bent. Want óók dan kunt u corona (of de griep) nog steeds overdragen. 

1,5 meter en mondneusmasker 

  • Uitgangspunt is dat medewerkers, vrijwilligers én bezoekers -waar dat passend én mogelijk is- 1,5 meter afstand houden tot elkaar én tot bewoners.
  • Wij verzoeken iedereen een medisch mondneusmasker (type 2R) te dragen in alle openbare ruimten in onze locaties. Elke locatie zorgt dan ook dat deze mondneusmaskers weer beschikbaar zijn aan de entree voor bezoekers, vrijwilligers én medewerkers. 

Bewoners van de zorgwoningen zijn welkom in onze huizen. Maar voor wat betreft de maatregelen, zien wij hen als bezoekers, aangezien zij zelfstandig wonen buiten onze huizen. Voor hen gelden dezelfde maatregelen als voor bezoekers.

N.B.: Wanneer we het hebben over de 1,5 meter afstand, blijft het uitgangspunt dat bewoners níet op 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te worden gehouden. 

Bewoners in onze huizen leven samen. En wij willen hun kwaliteit van leven zo weinig mogelijk beperken.
Activiteiten met bewoners van eenzelfde huis kunnen dan ook gewoon doorgang vinden. Ook blijft bezoek welkom, zolang zij hun verantwoordelijkheid nemen. 

Gezamenlijke ruimten

In de gezamenlijke ruimten kan de locatie ervoor kiezen minder of geen bezoekers toe te laten op het moment dat er activiteiten voor bewoners zijn of tijdens de eetmomenten. Iedere locatie kiest hier voor de maatregelen die passen bij deze locatie.

Bezoek op de kamer bij de bewoners

Wanneer u op bezoek komt, is het belangrijk dat u klachtenvrij bent. Goede handhygiëne blijft essentieel. Bewoner en bezoekers bepalen samen waar zij zich in de eigen kamer prettig bij voelen.

Ons advies is 1,5 meter afstand te handhaven en waar dit niet wenselijk of mogelijk is een medisch mondneusmasker (type 2R) te dragen.