Volledig Pakket Thuis

Intensieve verpleeghuiszorg in een zorgwoning.
Geheel zelfstandig wonen, naast een van onze woonzorgcentra, met alle voorzieningen én alle zorg en ondersteuning in uw eigen appartement. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis.

In de zorgwoningen naast La Famille en de Aelserhof (beiden Elsloo), naast Franciscus (Beek) en Urmonderhof (Urmond) kunt u gebruik maken van het Volledig Pakket Thuis (VPT). In de toekomst biedt Vivantes dit pakket ook aan op de andere locaties. Informeer bij onze klantadviseurs naar de mogelijkheden.

Voor wie is het VPT bedoeld?

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een maatwerkpakket op gebied van ouderenzorg. Compleet met verzorging, verpleging, sociale alarmering met opvolging, huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdvoorziening. Met het VPT kunt u in uw zelfstandig blijven wonen én de benodigde zorg en ondersteuning krijgen die u ook in een verzorgingshuis of verpleeghuis zou krijgen.

Zoals de naam al zegt: alle zorg en faciliteiten dus, maar u woont wel zelfstandig in uw eigen appartement. Omdat deze zorgwoningen naast onze verzorging- en verpleeghuizen liggen, kunt u ook gebruik maken van al deze voorzieningen. Op het moment dat u daar behoefte aan heeft.

Hoe werkt het VPT?

Onze zorgtrajectbegeleiders inventariseren samen met u of u hiervoor in aanmerking komt. Het Zorgzwaartepakket (ZZP) is hiervoor een van de randvoorwaarden. Bij het aanvragen van het ZZP ondersteunen de zorgtrajectbegeleiders. Er wordt aan de hand van uw wensen en behoeften samen u bekeken of dit een geschikte voorziening is.

In principe kan hiermee verhuizen naar een verpleeghuis louter nog nodig zijn wanneer hier een grote medische noodzaak voor is of als er sprake is van ernstige dementie.

Inhoudelijke informatie over VPT

Volledig Pakket Thuis is een van de leveringsvormen van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij klanten buiten een instelling toch WLZ zorg (Wet Langdurige Zorg) kunnen ontvangen.

Het VPT is gekoppeld aan een indicatie voor een zorgprofiel, het eerder genoemde Zorgzwaartepakket (ZZP).  Op het geïndiceerde ZZP zijn dezelfde leveringsvoorwaarden en productiespecificaties van toepassing als bij levering van het ZZP in een verzorgings- of verpleeghuis (intramuraal).

Bij een VPT ontvangt u een compleet zorgpakket van één aanbieder. U betaalt net als thuis uw huur en betaalt voor het VPT een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor ‘zorg met verblijf’ (d.w.z. de lage bijdrage voor zorg met verblijf). Kosten voor maaltijden, alarm, huishouding en dagbesteding zijn daarmee grotendeels afgedekt.

Borging van zorg binnen VPT

Onze wijkverpleegkundige houdt samen met het zorgteam en de klantadviseur in de gaten of het pakket tijdens de afnameperiode nog op inhoud klopt of aangepast moet worden. Wanneer wij er samen met u voor kiezen om de geleverde zorg bij te stellen kunnen er wijzigingen in het pakket plaats vinden.