Samenwerking met Levanto

LEVANTOgroep en Vivantes slaan de handen in elkaar
LEVANTOgroep en Vivantes gaan 1 januari 2021 starten met het samen aanbieden van wonen, zorg en ondersteuning voor een specifieke groep ouderen, binnen de locatie Olympiastaete in Geleen. De functie die Olympiastaete heeft in de wijk, blijft met deze samenwerking in stand.

Betekenisvolle samenwerking  

Voor Vivantes ligt dit in lijn met het opzoeken van betekenisvolle samenwerkingsverbanden als het gaat om de verdieping van persoonsgerichte en kwalitatieve ouderenzorg binnen de Westelijke Mijnstreek.   

Voor LEVANTOGroep heeft deze krachtenbundeling betekenis voor het vervolmaken van de keten voor de zorg aan ouderen met meervoudige problemen in de Westelijke Mijnstreek 

Nieuwe doelgroep  

In Olympiastaete gaan wij samenwerken in het aanbieden van zorg voor ouderen met meervoudige problemen op zowel somatisch-, als psychisch en/of psychogeriatrisch vlak, die ingrijpen op meerdere aspecten in hun leven. Een verstoord zelf-organiserend vermogen in de zin van niet meer kunnen en/of niet meer willen veranderen is onderliggend.  

Vanaf wanneer start de samenwerking?  

De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2021 nieuwe cliënten zullen gaan wonen in Olympiastaete. In diverse werkgroepen met leden van de beide organisaties worden de verschillende onderwerpen met betrekking tot de inrichting van de samenwerking momenteel verder uitgewerkt en wordt de locatie klaar gemaakt voor het inhuizen van de nieuwe bewoners en de medewerkers die zullen gaan zorgen voor passende zorg en ondersteuning.   

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan stel deze aan Rob Seerden, via info@vivantes.nl. Dan kunnen wij deze zorgvuldig beantwoorden.   

Met vriendelijke groet,   

Karin Veltstra,  Raad van Bestuur,  Vivantes                                                 

Paul Schefman, Raad van Bestuur, LEVANTOgroep