Samenwerking met LEVANTOgroep

LEVANTOgroep en Vivantes slaan de handen in elkaar
LEVANTOgroep en Vivantes bieden samen wonen, zorg en ondersteuning aan voor een specifieke groep ouderen, binnen de locatie Olympiastaete in Geleen. De functie die Olympiastaete heeft in de wijk, blijft met deze samenwerking in stand.

Betekenisvolle samenwerking  

Voor Vivantes ligt dit in lijn met het opzoeken van betekenisvolle samenwerkingsverbanden als het gaat om de verdieping van persoonsgerichte en kwalitatieve ouderenzorg binnen de Westelijke Mijnstreek.   

Voor LEVANTOGroep heeft deze krachtenbundeling betekenis voor het vervolmaken van de keten voor de zorg aan ouderen met meervoudige problemen in de Westelijke Mijnstreek 

Nieuwe doelgroep  

In Olympiastaete gaan wij samenwerken in het aanbieden van zorg voor ouderen met meervoudige problemen op zowel somatisch-, als psychisch en/of psychogeriatrisch vlak, die ingrijpen op meerdere aspecten in hun leven. Een verstoord zelf-organiserend vermogen in de zin van niet meer kunnen en/of niet meer willen veranderen is onderliggend.