Eerstelijnsverblijf opname (ELV) of kortdurende opname

Tijdelijke zorg & ondersteuning bij Vivantes
Bent u gevallen of herstellende van een operatie en is uw mantelzorger niet in staat om u van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien? Dan kan ELV of kortdurende opname een oplossing zijn.

Samen u en uw mantelzorger bekijken onze zorgtrajectbegeleiders of wij aan uw wensen en behoeften kunnen voldoen. Bij Vivantes zorgen wij bij een ELV of kortdurende opname voor alle ondersteuning en hulp die mensen nodig hebben, zodat zij daarna hun vertrouwde leven thuis weer op kunnen pakken of in afwachting van een definitieve plek in een van de appartementen met zorg en ondersteuning.

Net dat beetje zorg extra

Bij een ELV of Kortdurende Opname verblijven mensen in een eenvoudig gemeubileerde kamer in één van onze locaties. Er wordt bij plaatsing zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cliënt, voor zover de beschikbaarheid het toelaat. Bij Vivantes streven we er immers naar om onze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw persoonlijke situatie. U kunt een aantal eigen meubels en spullen meenemen. Vivantes zorgt voor de maaltijden en het bed- en linnengoed.

Aanmelden

Het verblijf in een ELV-kamer of een Kortdurende Opname kan op vier manieren geregeld worden. Wanneer zich een situatie voordoet waardoor u gebruik zou willen maken van een ELV of Kortdurende Opname, dan neemt u contact op met onze zorgservice. Zij stellen u in contact met de zorgtrajectbegeleider.

De zorgtrajectbegeleiders ondersteunt u bij het afwegen van de persoonlijke mogelijkheden, waar mogelijk regelen zij samen met u (of uw verwijzer) uw indicatie. Dit doen zij bij u thuis of in uw huidige verblijfsituatie. U ontvangt tevens alle informatie over het verblijf.

Indicatie, tarieven en eigen bijdrage

  • U komt in aanmerking voor een ELV indicatie via de zorgverzekeringswet (ZVW) Uw huisarts stelt deze indicatie. U betaalt hierover geen eigen bijdrage.
  • U komt in aanmerking voor een Zorgzwaartepakket (ZZP). Deze wordt aangevraagd door de zorgtrajectbegeleider en deze wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt een eigen bijdrage, deze wordt bepaald aan de hand van uw inkomen door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) .
  • U komt in aanmerking voor respijtzorg. Deze wordt geïndiceerd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt een eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) .
  • U komt voor geen voorliggende indicatie in orde maar heeft reden om toch gebruik te maken van een kortdurende kamer. U kunt het verblijf particulier bekostigen volgens een vastgesteld tarief. 

Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule die u een indicatie geeft van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Locaties

De volgende locaties bieden ELV, Kortdurende Opvang: Bloemenhof, Franciscus en Moutheuvel.