Geestelijke verzorging

Als je luistert zeg je: 'jij bent belangrijk!'
Elke locatie van Vivantes Zorggroep kan een beroep doen op de geestelijk verzorger.
U kunt de geestelijk verzorger van de locatie rechtstreeks aanspreken. Ook kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen via uw EVV-er, de verzorging of uw arts.

Wat doet de geestelijk verzorger

Hebt u vragen over uw persoonlijke situatie? Hebt u behoefte om te praten over de verwerking van uw ziekte, het ouder worden of het verlies van een dierbare?

Hebt u vragen rond een naderend levenseinde of vragen die te maken hebben met uw geloof? Met deze én heel veel andere levensvragen  kunt u terecht bij de geestelijk verzorger.

leder mens wil dat zijn leven zinvol is. Daarom hebben we allemaal een soort rugzak waar we dingen in stoppen die ons leven zin geven. Dat kan familie zijn, kinderen, de natuur, geloof, God, liefde... Op het moment dat ons iets heel fijns of iets heel ergs gebeurt, dan moeten we de dingen in onze rugzak herschikken. Ons leven is veranderd en er komen vragen naar boven. Waarom overkomt mij dit? Waar kan ik nog in geloven? Wat nu? Wat geeft mijn leven zin? Hoe kan ik mijn leven goed afronden? Waar haal ik kracht of steun vandaan?

Zo krijgt iedereen weleens te maken met levensvragen en op sommige momenten hebben we daarbij wat hulp en ondersteuning nodig. Het kan dan prettig zijn om er eens met iemand over te praten. Een luisterend oor, een bemoedigend woord, een ritueel; daar zijn wij voor.

Voor wie

De geestelijk verzorger is er voor bewoners of cliënten met levensvragen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, kan een beroep doen op de geestelijk verzorger.

U kunt denken aan contact met een geestelijk verzorger bij onder meer onderstaande vragen rond zingeving en spiritualiteit:

        1. Zingeving

Vragen naar de zin van bepaalde gebeurtenissen:

Waarom overkomt mij dit? Waar haal ik de kracht, steun of inspiratie vandaan? Wat houdt me in deze situatie staande?

        2. Verwerking

Vragen met betrekking tot het verwerken:

Hoe kan ik met mijn ziekte omgaan, zinvol oud worden, het overlijden van naasten een plek geven in mijn leven?

        3. Levensbalans

Vragen rond het opmaken van de levensbalans:

Wat heb ik met mijn leven gedaan? Wat is mij overkomen, wat is me gelukt, wat niet?

        4. Levenseinde

Ethische vragen rond het (naderend) levenseinde:

Hoe kan ik mijn leven goed afronden? Ben ik bang voor de dood? Wil ik een afscheidsritueel? Ethische vragen rond het levenseinde: wil ik dat de behandeling wordt gestopt? Wil ik euthanasie?

        5. Sociaal

Vragen die te maken hebben met relaties met anderen:

Ben ik eenzaam? Ben ik enkel en  alleen nog maar anderen  tot last? Heb ik iets te vieren met mijn familie?

        6. Religieus

Vragen die te maken hebben met religieuze behoeften:

Waar geloof ik in? Hoe is mijn verhouding tot God? Welke religieuze rituelen kunnen mij nu helpen?