Alzheimercafé

Over een toekomst met dementie
Het Alzheimer Café is een zelfstandige bijeenkomst, georganiseerd door Alzheimer Nederland WM, Vivantes, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Alzheimer Centrum Limburg.

Hoe gaan mantelzorgers en zorgmedewerkers om met een geliefde of cliënt die niet meer wil douchen, ’s nachts binnen of buiten ronddwaalt, opstandig is en soms zelfs agressief gedrag vertoont? Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg.

Tijdens het Alzheimercafé delen we inzichten en tips om nog beter in te spelen op individuele situaties en behoeften. Met als doel om samen de vrijheid te vergroten voor mensen met dementie. Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats  voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Onder begeleiding praten ze met elkaar over hun ervaringen en belevenissen in verband met het ziektebeeld. Gasten ervaren begrip en voelen zich minder alleen door de ontmoeting met anderen die hetzelfde meemaken. Om deel te nemen aan het Alzheimercafé is geen indicatie of aanmelding nodig.

PROGRAMMA ALZHEIMER CAFÉ STEIN 2020-2021

Het Alzheimer Café vindt normaliter plaats elke tweede dinsdag van de maand in  onze locatie Moutheuvel, Heerstraat Centrum 45, 6171 HS in Stein. Het programma start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De deelname is gratis, u hoeft zich niet aan te melden. Iedereen is welkom!

Dementie is een ingrijpende ziekte die veel verschijningsvormen kent. Hoe ga je om met iemand die deze ziekte heeft?

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig!

Contactpersonen: Pia Bronckhorst 06–83668178, Bianca Bollen of David Smits 046-4113500 (Zorgservice Vivantes)

FEBRUARI
Onderwerp:
Euthanasie

MAART
Onderwerp:
Bewind voering

APRIL
Onderwerp:
Het levenseinde document

MEI
Onderwerp:
Partner in balans

JUNI
Onderwerp:
Feestelijke afsluiting

Welke onderwerpen dienen volgens u weer aan bod te komen en welke onderwerpen werden gemist?

Organisatie: Pia Bronckhorst, Bianca Bollen, Ria Meijers, Natasja Stelten, David Smits.

Stichting Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen we met ongeveer 70 bevlogen medewerkers vanuit ons hoofdkantoor in Amersfoort, en met 5.500 fantastische vrijwilligers in het land. Samen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. We geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. We werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Website Steunpunt Mantelzorg Zuid, Alzheimer Centrum Limburg

Contact: 

Afdeling Zuid–ZuidWest-Limburg
Secretariaat
Mw. Nicole Niessing

zzw-limburg@alzheimer-nederland.nl

(06) 13 59 88 56