Integraal Kankercentrum Nederland

Informatie voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten
iKNL biedt verbetertrajecten om palliatieve zorg te verbeteren en werkt nauw samen met zorgprofessionals.

iKNL biedt verbetertrajecten om palliatieve zorg te verbeteren en werkt nauw samen met zorgprofessionals.