CIZ

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Onze klantadviseurs kunnen u helpen met de aanvraag bij het CIZ.

Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Zij gebruiken objectieve criteria.

CIZ

Indicaties voor zorg

U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor:

  • Zorg uit de Wet langdurige zorg.
  • Behandeling op grond van de Wlz (bij een lichamelijke ziekte of beperking, een verstandelijke beperking of bij dementie).
  • ADL-assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in een ADL-woning).
  • Een opname zonder instemming, zonder verzet op grond van de Wet Bopz (voor mensen die zelf niet kunnen aangeven of ze in een instelling willen wonen, bijvoorbeeld vanwege dementie of een verstandelijke beperking).

Wet langdurige zorg (Wlz). Van aanvraag tot besluit.

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten. Bekijk de folder.

Opname of verblijf: soms is het nodig. Over de Wet Bopz. 

Als iemand bijvoorbeeld dement is, niet goed meer voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is, moet die persoon soms gedwongen opgenomen worden in een instelling. In de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) staat hoe dit in zijn werk gaat. In deze folder wordt uitgelegd wat de Wet Bopz inhoudt en welke rol het CIZ hierbij speelt. Bekijk de folder.

Een klacht indienen over het CIZ. Hoe doet u dat?

We willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In deze folder leggen we uit wat u dan kunt doen. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088 - 789 10 00. Bekijk de folder.

Een bezwaar indienen over uw indicatie. Hoe doet u dat?

Het kan zijn dat u het oneens bent met het indicatiebesluit dat u van het CIZ hebt ontvangen. U kunt dan een bezwaar indienen. In deze folder leggen we uit hoe u dat doet. Bekijk de folder.

U kunt onze folders ook bestellen via het bestelformulier.