Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?
Wanneer u zorg ontvangt moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage en int deze.

Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Aan de bijdrage die u betaalt is een maximum verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van Het CAK. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule die u een indicatie geeft van de hoogte van uw eigen bijdrage.