Van idee naar ZIA

Zorginnovaties in de ouderenzorg
In een tijd met ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel is stilzitten geen optie. Vivantes werkt daarom in het ZIA (Zorg Innovatie Atelier) samen met de juiste partners aan praktische zorginnovaties voor de ouderenzorg.

De basis van het ZIA ligt in de aanloop naar het Vivantes verpleeghuis 'La Famille' in Elsloo, dat in 2013 geopend werd. Voormalig Vivantesbestuurder, wijlen John Stegerman, had zich voorgenomen om het ‘verpleeghuis voor de toekomst’ te bouwen. Zowel in de eigen regio als daarbuiten werden vernieuwende en succesvolle concepten bezocht en onderzocht.

In samenwerking met diverse partijen werd een verpleeghuis gebouwd waarin het lukt om, dankzij allerlei slimme technologische toepassingen en met minder personeel méér zorgkwaliteit te bieden. Via camera-monitoring en bewegingsdetectie kunnen zorgmedewerkers dag en nacht in de gaten houden of alles in orde is met een cliënt. En een vraag van een cliënt kan via een handig aanraakscherm met spreekluisterverbinding snel beantwoord worden. Cliënten die niet meer zo mobiel zijn, kunnen via dit scherm deuren openen en gordijnen, zonwering en verlichting bedienen. Kortom: door het gebruik van zorgtechnologie worden medewerkers gefaciliteerd in hun dagelijkse werkzaamheden en wordt de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt gestimuleerd. 

Partners van ZIA

Naar aanleiding van de in La Famille opgedane ervaringen, hebben een aantal samenwerkende partijen zich de volgende vraag gesteld: “Hoe het zou zijn als er een plek zou zijn waar de technologie van morgen vandaag al zou kunnen worden toegepast. Waar studenten komen leren en kennismaken met de nieuwste technieken en waar zorgprofessionals hun kennis vergroten. Waar bedrijven, overheden, zorgverzekeraars, onderwijs, klanten en medewerkers gezamenlijk werken aan nieuwe duurzame (zorg)oplossingen?

Deze vraag heeft geleid tot een idee voor een publiek-privaat samenwerkingsverband, het Zorg Innovatie Atelier. De negen, zeer diverse, partners vormen het ZIA, dat mede gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg en de gemeente Stein. Het ZIA is ook erkend in het kader van het programma Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS. Naast het samenwerkingsverband bestaat ZIA uit fysieke ruimtes: een verpleeghuiskamer, een zorgwoning, een ruimte ‘Slim bewegen voor ouderen’, een studieruimte en een conferentiezaal.

ZIA Academy

In de ZIA Academy zijn de nieuwste materialen aanwezig om mee te oefenen. Hier worden studenten wegwijs gemaakt in praktische toepassingen en zorgtechnologie. Maar hier vinden ook de BIG toetsingen van onze medewerkers plaats. Net als workshops en opleidingen voor zowel eigen medewerkers, vrijwilligers als studenten.