Klachtenfunctionaris

Vivantes heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten, maar een cliëntenraad is geen klachtencommissie en onderneemt nooit actie op vragen of klachten die betrekking hebben op een individuele persoon, maar vangt wel signalen van cliënten op en probeert de mening van cliënten zo goed mogelijk te verwoorden.

Klachten

In het geval van klachten wil Vivantes deze altijd serieus behandelen, zodat wij leren van onze fouten. Daarvoor heeft Vivantes de beschikking over een deskundige onafhankelijke Klachtenfunctionaris/bemiddelaar. Cliënten en vertegenwoordigers van cliënten kunnen zich, in geval van een klacht in het kader van de zorgverlening, in verband hiermee wenden tot Queresta.

Voordat deze stap wordt gezet is het uiteraard verstandig om uw klacht eerst kenbaar te maken aan een betrokken medewerker. Wellicht kan uw klacht snel en eenvoudig verholpen worden.

Is uw klacht niet opgelost of bent u ontevreden over de oplossing? Of wilt u de medewerker er niet op aanspreken? Dan kunt u ook natuurlijk ook rechtstreeks de locatiemanager benaderen. Is naar uw mening uw klacht niet of onvoldoende opgelost? Dan kunt u de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen. Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen en bemiddelen bij de oplossing van de klacht.

Het telefoonnummer voor de klachtenfunctionaris Jos Mevis van Queresta is: 06-8190 7489.

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: josmevis@queresta.nl .

Cliëntvertrouwenspersoon

We kunnen ons voorstellen dat er zaken zijn die men niet wil bespreken op locatie. Daarvoor is een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Voor alle reguliere zaken kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Voor vraagstukken rondom onvrijwillige zorg kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Vivantes beschikt over een cliëntvertrouwenspersoon waar u terecht kunt met al uw reguliere vragen: Angelique Cörvers. Deze vertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn of haar belangen op te komen. Er is dus een duidelijk verschil met de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig, wat betekent dat zij de cliënt onvoorwaardelijk steunt bij het zorgvuldig nemen van een besluit in zijn of haar belang.

Angelique Cörvers is onafhankelijk en bereikbaar via telefoonnummer 06-40718568 en mail a.corvers@parkoerz.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang (Wzd)

Bewoners in het verpleeghuis kunnen te maken krijgen met onvrijwillige zorg. Dit valt onder de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt dat bewoners met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntvertrouwenspersoon. Meer over de Wet zorg en dwang vindt u in deze folder of op de website.

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon Wzd?

De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. Daarnaast kan de cliëntvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger en staat hen bij. De cliëntvertrouwenspersoon werkt niet voor Vivantes en is onafhankelijk.

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor Vivantes is Jeannette Hendriks. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 34577012 en mail jeannettehendriks@burgerkrachtlimburg.nl