Klachtenfunctionaris

Vivantes heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Klachten

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten, maar een cliëntenraad is echter geen klachtencommissie en onderneemt nooit actie op vragen of klachten die betrekking hebben op een individuele persoon, maar vangt wel signalen van cliënten op en probeert de mening van cliënten zo goed mogelijk te verwoorden. In het geval van klachten wil Vivantes deze altijd serieus behandelen, zodat wij leren van onze fouten.

Daarvoor heeft Vivantes een onafhankelijke klachtenfunctionaris: Lisanne Fedder. Zij is niet in dienst bij Vivantes, maar wordt gedetacheerd vanuit Quasir Klachtenbemiddeling. Zij werkt vertrouwelijk en is er voor de cliënt én de medewerker. Bij het bemiddelen geeft zij geen oordeel over wie er gelijk heeft, maar zij ondersteunt bij het vinden van oplossingen waar alle betrokkenen -cliënt én medewerker(s)- mee verder kunnen. Zij registreert alle meldingen, zodat mogelijke verbeterpunten zichtbaar kunnen worden.

Lisanne Fedder is telefonisch te bereiken via 06 – 420 688 69 of via klachtenfunctionaris@vivantes.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon

Vivantes beschikt naast de klachtenfunctionaris over een cliëntvertrouwenspersoon: Angelique Cörvers. Deze vertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn of haar belangen op te komen. Er is dus een duidelijk verschil met de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig, wat betekent dat zij de cliënt onvoorwaardelijk steunt bij het zorgvuldig nemen van een besluit in zijn of haar belang.

Angelique Cörvers is werkzaam bij Stichting Daelzicht en bereikbaar via telefoonnummer 0475 – 57 77 77.