Klachtenfunctionaris

Vivantes heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten, maar een cliëntenraad is geen klachtencommissie en onderneemt nooit actie op vragen of klachten die betrekking hebben op een individuele persoon, maar vangt wel signalen van cliënten op en probeert de mening van cliënten zo goed mogelijk te verwoorden.

Klachten

In het geval van klachten wil Vivantes deze altijd serieus behandelen, zodat wij leren van onze fouten. Daarvoor heeft Vivantes de beschikking over een deskundige onafhankelijke Klachtenfunctionaris/bemiddelaar. Cliënten en vertegenwoordigers van cliënten kunnen zich, in geval van een klacht in het kader van de zorgverlening, in verband hiermee wenden tot Queresta.

Voordat deze stap wordt gezet is het uiteraard verstandig om uw klacht eerst kenbaar te maken aan een betrokken medewerker. Wellicht kan uw klacht snel en eenvoudig verholpen worden.

Is uw klacht niet opgelost of bent u ontevreden over de oplossing? Of wilt u de medewerker er niet op aanspreken? Dan kunt u ook natuurlijk ook rechtstreeks de locatiemanager benaderen. Is naar uw mening uw klacht niet of onvoldoende opgelost? Dan kunt u de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen. Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen en bemiddelen bij de oplossing van de klacht.

Het telefoonnummer voor de klachtenfunctionaris Jos Mevis van Queresta is: 06-8190 7489.

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: josmevis@queresta.nl .

Cliëntvertrouwenspersoon

Vivantes beschikt naast de klachtenfunctionaris over een cliëntvertrouwenspersoon: Angelique Cörvers. Deze vertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn of haar belangen op te komen. Er is dus een duidelijk verschil met de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig, wat betekent dat zij de cliënt onvoorwaardelijk steunt bij het zorgvuldig nemen van een besluit in zijn of haar belang.

Angelique Cörvers is onafhankelijk en bereikbaar via telefoonnummer 06-40718568 en mail a.corvers@parkoerz.nl.