Samenstelling klachtencommissie

Dhr. drs. S.G.F. Heijing, voorzitter

De heer Heijing (Maastricht 1949) studeerde in Utrecht sociale wetenschappen en daarna Postacademisch Bestuurskunde. Was werkzaam als sociaal onderzoeker in Hengelo (O) bij Stichting Buitenlandse Werknemers Twente. Vanaf 1978 bij de overheid in respectievelijk Nieuwenhagen, Landgraaf en Stein. Na bijna 16 jaar in Stein gemeentesecretaris geweest te zijn beëindigde hij eind 2005 zijn ambtelijke loopbaan. Is nu o.a. ambassadeur van het Huis voor de Zorg en neemt deel aan diverse onderzoeken als mede-onderzoeker en co-auteur.

Dhr. J.A. Moonen, secretaris

De heer Moonen is geboren (1951) en getogen in Hoensbroek. Na zijn studie Rechten in Nijmegen, is hij in 1976 als advocaat begonnen in Heerlen. In 1978 is hij in Geleen gaan werken en nu is het advocatenkantoor Keulers Aarts-Mulder Advocaten gevestigd te Beek. Naast zijn werk als advocaat is de heer Moonen ruim 10 jaar, gedurende een dag per week, werkzaam geweest in het HBO- en MBO-onderwijs als docent Recht. 

De heer Moonen heeft als advocaat aanvankelijk een algemene rechtspraktijk gehad, maar de laatste tijd heeft hij zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en in het jeugd(straf)recht. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar werkzaam in het psychiatrisch patiëntenrecht, meestal als advocaat van gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten. Met name vanwege zijn kennis en ervaring in dit rechtsgebied, waarin ook de ouderenzorg een steeds belangrijker onderdeel is geworden, is hij toegetreden tot de Klachtencommissie.

Dhr. L.H.A.M. Beckers, lid

De heer Beckers werd geboren in 1948. Aanvankelijk volgde hij de opleiding verpleegkundige A in een algemeen ziekenhuis. Hierna maakte hij de overstap naar de rechtspraak. Hij rondde zijn opleidingen op het terrein van de rechtspraak af met de Hbo-opleiding gerechtssecretaris bij het Ministerie van Justitie. Hij is 45 jaar werkzaam geweest bij respectievelijk de kantongerechten te Sittard en te Heerlen en bij de arrondissementsrechtbank te Maastricht, waarvan ruim 30 jaar als gerechtssecretaris/juridisch medewerker. In 2013 beëindigde hij zijn ambtelijke loopbaan. Hiernaast is hij een groot aantal jaren als secretaris en interim-voorzitter verbonden geweest aan een woningcorporatie.

Dhr. A.J.F. Knols, lid

De heer Knols werd geboren in 1944 te Meerssen en is daar nog steeds wonend. Na zijn gymnasium periode ging hij medicijnen studeren in Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1973 kon hij gaan werken als algemeen arts in de verpleegkliniek Klevarie te  Maastricht. Later is hij gespecialiseerd als verpleeghuisarts en momenteel specialist ouderengeneeskunde. Vanaf 1987 tot 2000 werkte hij als arts en directeur in de verpleegkliniek De Zeven Bronnen. Daarna werkte hij bij Orbis later Zuyderland, het psychiatrisch ziekenhuis Vijverdal en verpleegkliniek Grubbeveld. De laatste 20 jaar was hij betrokken bij de palliatieve zorg en wel bij het centrum oprichting palliatieve zorg van het MUMC, voorzitter van het Netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek en werkte in Hospice Daniken. Naast zijn lidmaatschap van de klachtencommissie van Vivantes is hij ook voorzitter van de klachtencommissie van Cicero.