Vivantes en Stichting Erato bundelen hun krachten!

12 Februari 19
‘Stichting Erato Muzikaal Contact’ brengt blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid en momenten van herkenning bij zorgafhankelijke ouderen. Ook bij mensen met dementie, een verstandelijke of lichamelijke beperking, langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis)zorg. Kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol.

Foto © 2019 | Vivantes.  V.l.n.r.: Jos van Hoof (Bestuur Stichting Erato), Karin Veltstra (Raad van Bestuur Vivantes), Renate Dirix (artistiek leider voor de musici bij Stichting Erato)

Foto © 2019 Vivantes – v.l.n.r.: Jos van Hoof (Bestuur Stichting Erato), Karin Veltstra (Raad van Bestuur Vivantes), Renate Dirks (vrijwilliger bij Vivantes voor Stichting Erato)

Dit doet Erato middels muziek, zang en andere ontspannende activiteiten. Kleine momenten van geluk. Deze momenten worden deels kosteloos aangeboden! Om dit te kunnen realiseren is Erato afhankelijk van donaties en sponsoring.

Vivantes ondersteunt Stichting Erato door samen invulling te geven aan muzikale activiteiten binnen de verschillende huizen van Vivantes. In een kleinschalige opzet worden muzikaal contact tussen muzikanten en bewoners aangeboden.

Dankzij de donaties en sponsoren van Erato kunnen de bewoners bij Vivantes hierbij genieten van een reeks kosteloos aangeboden muzikale contacten. Daarnaast zal Vivantes ook een aantal extra momenten inkopen.

Muzikaal contact

De muzikale contacten worden door diverse, veelal muzikale, artiesten die zich nauw betrokken voelen bij de doelstelling van Erato, op gevarieerde en creatieve wijze vormgegeven. Door hun muzikale activiteit ontstaat contact en communicatie; hoe summier dit soms ook mag zijn. Contact met zorgafhankelijke mensen wiens belevingswereld vaak steeds kleiner wordt.

Stichting Erato

Stichting Erato is een initiatief van Math Craenmehr uit Horst. Hij was al jaren als vrijwilliger, muzikant en troubadour actief in verpleeghuizen bij zorgafhankelijke mensen. Math ervoer dat bewoners van zorginstellingen tekort werd gedaan door te bezuinigen op welzijnsactiviteiten. Daarin zag hij een gigantische uitdaging. Toch voorzien in, met name, muzikale welzijnsactiviteiten. Stichting Erato was geboren.

Meer informatie: www.stichtingerato.nl