Onderzoek wenselijkheid en meerwaarde fusie Cicero Zorggroep & Vivantes Zorggroep

17 Oktober 19
Woensdag 16 oktober 2019 is door Cicero Zorggroep en Vivantes Zorggroep een intentieverklaring ondertekend om een onderzoek te starten naar de wenselijkheid en de meerwaarde van een fusie tussen de beide organisaties.

In de intentieverklaring staat dat Vivantes en Cicero een onderzoek starten naar de meerwaarde om als één organisatie verder te gaan op de (middel)lange termijn.
Dit onderzoek start in oktober 2019 en loopt naar verwachting tot voorjaar 2020. Tot die tijd wijzigt er niets voor de beide organisaties. Daarna volgt verdere berichtgeving.

Update dd. 29 april 2020:

Afgelopen oktober 2019 hebben Vivantes en Cicero aangegeven een onderzoek te starten naar de meerwaarde en wenselijkheid om als één organisatie verder te gaan op de (middel)lange termijn. De uitkomst van dit onderzoek is dat het samengaan van de beide organisaties nu niet de gewenste meerwaarde oplevert voor cliënten, bewoners en medewerkers. Dit betekent dat een fusie met Cicero nu niet zal plaatsvinden.