Update voor mantelzorgers en bezoekers i.v.m. corona | maandag 20 juli 2020

29 Juni 20
Alle locaties van Vivantes zijn gestart met een verruiming van de bezoekmogelijkheden en de mogelijkheid om bewoners samen met bezoekers mee naar buiten te laten gaan voor een wandelingetje of een bezoek aan een terrasje.

Exacte invulling van de bezoekmogelijkheden blijft maatwerk per locatie of afdeling. De wensen van de bewoners en mantelzorgers worden hier in meegenomen. Bezoek is overal mogelijk, met maximaal twee personen per bewoner per bezoekmoment op de kamer van de bewoner. Bewoners mogen ook weer mee naar buiten of mee op bezoek. Bespreek de details met de medewerkers op locatie.

UPDATE maandag 20 juli 2020

Boodschap van algemeen belang

Wanneer je de hygiënemaatregelen opvolgt binnen het verpleeghuis én in je dagelijkse leven, loop jij zelf het minste risico op besmetting. En dan is het risico voor de kwetsbare medemens ook minimaal. 

De enige manier om besmettingen te voorkomen is dan ook door ons te blijven houden aan de geldende maatregelen: 

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen!
 • Houdt 1,5 meter afstand waar mogelijk. Dus ook tijdens uw bezoek in het verpleeghuis of zorgwoning.  
 • Vermijd drukke plekken.
 • Was uw handen. Desinfecteer uw handen. Zo vaak mogelijk. Sowieso bij binnenkomst locatie en bij het naar buiten gaan.  

Maatwerk per locatie

Details m.b.t. de invulling van de bezoekmogelijkheden verschillen per locatie. Eerste contactpersonen krijgen van de locatie via e-mail een update over de wijzigingen. Ga met de locatie in gesprek over de invulling van de bezoekregeling, mochten er vragen zijn.

Het bezoeken en meenemen van kwetsbare ouderen blijft een balans tussen veiligheid en menselijkheid. We geven hieronder een aantal centrale kaders aan. In overleg tussen management, lokale cliëntenraad en verwanten kan hier van afgeweken worden op locatieniveau. 

Registratie blijft belangrijk

Registratie van bezoek, of van het meenemen van de bewoners voor een wandeling of bezoek elders blijft belangrijk, om direct te kunnen acteren in het onverhoopte geval van een besmetting. Om andere bewoners, medewerkers en bezoekers te kunnen waarschuwen en beschermen tegen besmetting. Meer over het belang van bron- en contactonderzoek vind je hier

Bezoekmogelijkheden

 • Met veel verschillende mensen samen in één binnenruimte blijft riskant. Dus dat is binnen het verpleeghuis vooralsnog geen optie.
 • Bezoek is toegestaan indien u (en/of de leden van uw huishouden) geen Covid-19 gerelateerde klachten heeft.
 • Bezoek is toegestaan wanneer niemand in uw huishouden corona-positief is of klachten heeft.
 • Uw temperatuur wordt opgenomen bij de ingang. Boven de 37,5 graad krijgt u geen toegang tot de locatie.
 • Bezoek op de kamer en/of bezoekruimte is toegestaan voor maximaal twee personen tegelijk, per bezoekmoment.
 • De frequentie en duur van de bezoekmomenten zijn onbeperkt, echter iedere locatie zal zorgen voor spreiding van het bezoek. Dit kan ertoe leiden dat er een beperking is op een bepaald dag(deel) en/of tijdstip. 
 • Bezoekers melden en registreren zich altijd bij binnenkomst bij de receptie. 
 • Bezoekers krijgen bij de receptie een mondkapje, wanneer zij er zelf geen meenemen. Het gebruik van mondkapjes is verplicht voor bezoekers van een Vivanteslocatie in combinatie met de geldende hygiënemaatregelen.
 • Elke locatie bepaalt zelf de bezoektijden in overleg met de lokale cliëntenraad. Dat kan betekenen dat er bepaalde tijdsblokken zijn waar binnen bezoek wel/niet mogelijk is.

Bewoners meenemen buiten het verpleeg-/verzorgingshuis

Hier kunnen we weer een volgende stap zetten. We zien dat er relatief weinig nieuwe besmettingen bij komen in onze regio.  We kunnen bewoners dus ook weer mee laten gaan met u op bezoek bij u thuis of naar familie.

Dit kan echter alleen wanneer wij hiervan op de hoogte zijn en u dit vooraf bespreekt met de Verpleegkundige Ouderenzorg (VPO). 

Het is om drie redenen belangrijk om dit vooraf samen te bespreken:

 1. Ter bescherming van de bewoner.
 2. Ter bescherming van de andere bewoners, medewerkers en de bezoekers zelf.
 3. Maatschappelijk belang.

Samen met de VPO kunt u bespreken wat belangrijk is om op te letten tijdens het bezoek en welke hygiënemaatregelen logisch zijn. Ook kan er goed geregistreerd worden wanneer, met wie en waar naartoe de bewoner is vertrokken. Zodat in geval van klachten er meteen duidelijk is, of en wanneer de bewoner buitenshuis is geweest. Dat is voor de bewoner in kwestie belangrijk, maar óók voor andere bewoners en voor het team op locatie. In het onverhoopte geval van een uitbraak kan er dan ook naar de andere betrokkenen geschakeld worden en kan de uitbraak sneller worden ingeperkt doordat de GGD de juiste personen snel kan benaderen. Dat is ook voor u als bezoeker en uw familie prettig. 

'Buiten samen' blijft beter dan 'binnen samen' met meerdere personen

Buiten is het risico op besmetting substantieel kleiner dan binnen. Ook is het buiten veel makkelijker om je te houden aan de hygiënemaatregelen zoals 1,5 meter afstand en kun je dus eventueel ook veiliger met meerdere mensen afspreken. 

Activiteiten & inzet vrijwilligers

Met betrekking tot inzet van vrijwilligers en de verdere opstart van activiteiten geldt ook dat er per locaties verschillen zullen zijn. De behoeften en de wensen van de bewoners in combinatie met de veiligheid van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn hierin leidend. Dat betekent maatwerk per locatie en afdeling. 

Rondom activiteiten én de inzet van vrijwilligers gelden de volgende afspraken:

 • Activiteiten met meerdere bewoners en cliënten samen zullen voorlopig beperkt blijven tot kleine groepen.
 • In alle gezamenlijke ruimten zijn maximaal de helft van het normaal mogelijke aantal personen bij elkaar toegestaan.
 • Dus in een ruimte waar je normaliter met tien bewoners samen kunt verblijven, ben je nu met maximaal vijf bewoners samen. Ook het aantal medewerkers/vrijwilligers in die ruimte kun je dan beperken.
 • In alle ruimten geldt een maximum van 30 personen (inclusief medewerkers en vrijwilligers). 
 • Bij activiteiten in groepsverband is het uitgangspunt: géén bewoners van verschillende afdelingen te mixen en géén bewoners intramuraal met bezoekers of bewoners zorgwoningen samen in groepsactiviteiten. 
 • Vrijwilligers worden zoveel mogelijk 1-op-1 ingezet en altijd in afstemming met de welzijnsmedewerkers en DBC-ers.

Afgelopen week hebben alle vrijwilligers een mail/brief ontvangen. Op basis daarvan gaat de locatie per vrijwilliger het gesprek aan over het al dan niet opstarten van vrijwilligerswerk. 

De 1,5 meter afstand blijft leidend waar mogelijk. Dus ook als het gaat om collega's en bezoekers onderling.

Vrijwilligers worden ook elke keer dat zij binnenkomen geregistreerd en houden zich aan dezelfde richtlijnen als medewerkers. Dit wordt voordat de vrijwilliger weer start op locatie goed met iedere individuele vrijwilliger besproken. 

Bezoek in de zorgwoningen

Bezoek in de zorgwoningen is gewoon mogelijk, met inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen. Ook hier is het niet verstandig om met meer de twee personen tegelijk op bezoek te gaan. Het blijft essentieel voor iedereen om de 1,5 meter en hygiënemaatregelen zoals handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog heel goed in acht te nemen. Zeker bij bezoek aan een kwetsbare ouderen in een zorgwoning is dit letterlijk van levensbelang. 
 

Airco & ventilatie

De discussie over luchtverversing, ventilatie en airco in relatie tot de verspreiding van virussen zoals corona is actueel. Wij hebben als Vivantes samen met de leveranciers en installateurs alle relevante en bekende wetenschappelijke inzichten bestudeerd en gekeken wat dit betekent voor de installaties zoals deze binnen onze locatie werken. 

De conclusie is dat wij alle ventilatie en airco-installaties volledig én verantwoord kunnen laten draaien. Alle luchtbehandelingsinstallaties voeren namelijk de 'gebruikte lucht' rechtstreeks naar buiten af en voeren verse lucht van buiten aan. Er is dus geen 'kruising' van lucht en lucht wordt niet hergebruikt.

Beperkt gebruik van losse ventilatoren

Het gebruik van losse ventilatoren is alleen toegestaan in ruimten waar maximaal één persoon verblijft, zoals de kamer van de bewoner, wanneer daar geen bezoekers of medewerkers aanwezig zijn. In gezamenlijke ruimten of doorgangsruimten wordt het gebruik van losse ventilatoren niet toegestaan. 

Voor informatie over de luchtverversingsinstallaties en airconditioning in de zorgwoningen verwzijen wij naar de verhuurder.