Update voor mantelzorgers en bezoekers i.v.m. corona | update 2 april 2020

02 April 20
Vanwege de snelle verspreiding van het Corona virus in onze directe omgeving zien we ons genoodzaakt de bezoekmogelijkheden voor het verpleeghuis te beperken. Daarom is er geen bezoek meer mogelijk. Ook de dagbesteding in de Wijksteunpunten blijft voorlopig gesloten. Op dit moment zijn wij door het kabinet verplicht om de geldende maatregelen te verlengen tot ten minste 28 april. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op de website van Actiz (link hier beneden in de tekst).
Allereerst vanwege de kwetsbaarheid van bewoners voor een dergelijk virus, maar ook omdat wij de continuïteit van onze zorg zo goed mogelijk willen garanderen. Dat gaat niet wanneer veel medewerkers ziek zijn of in quarantaine thuis moeten blijven.

UPDATE donderdag 2 april 2020 - 11.00 uur

Updates via e-mail

Eerste contactpersonen van de bewoners krijgen voorlopig minstens eenmaal per week een update via e-mail. Indien u als eerste contactpersoon nog geen updates ontvangt, kunt u een bericht sturen naar info@vivantes.nl en uw e-mailadres aanleveren. Dan nemen wij u mee vanaf de volgende mailing.

Het is voor iedereen die aan het werk is verdrietig om te zien wat deze verwarrende tijd betekent voor de bewoners en voor u als naaste. Elke medewerker is zich hiervan bewust en probeert hier zo goed mogelijk mee om te gaan en ook op sociaal vlak extra aandacht te geven aan uw naasten. Op dit moment zijn wij door het kabinet verplicht om de geldende maatregelen te verlengen tot ten minste 28 april. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op de website van Actiz

Er zijn inmiddels verschillende mogelijkheden om te beeldbellen, maar wij zijn ook hard aan het werk om verschillende ideeën en scenario's voor te bereiden voor het moment dat bezoek wel weer toegestaan wordt. 

Op het moment dat er onverhoopt sprake is van een achteruitgang in de gezondheid van uw naaste zal er in overleg met de locatiemanager altijd beperkt bezoek worden toegestaan, met inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen.

Wasgoed & boodschappen bewoners verpleeghuis

Afstemmen over wasgoed en boodschappen of het afgeven/ophalen van persoonlijke spullen kunt u het best met de locatie regelen. Dan kunt u afspraken maken die voor u zelf en voor de locatie het best uitkomen. U kunt dan bellen met de Zorgservice op 046 411 3500. Bel dan bij voorkeur tussen 11.00-16.00 uur. Zij verbinden u dan door met de (receptie op) locatie.

Stel uw algemene vragen, bij voorkeur via de Zorgservice of info@vivantes.nl. Dat geeft ons de kans om deze centraal te verzamelen en mee te nemen in ons dagelijks overleg.

Gaat het over (zorg)specifieke zaken gerelateerd aan een individuele bewoner, neem dan altijd contact op met de EVV-er op locatie zoals dit normaal ook gebeurt. 

Bereikbaarheid van de locaties

Met individuele, zorginhoudelijke vragen over uw eigen naaste kunt u via de bekende contactmogelijkheden op locatie contact opnemen. We zijn bezig om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren en dit zo in te richten dat uw vragen beter kunnen worden beantwoord.

Nu betekent het vaak dat iemand uit de zorg wordt gehaald wanneer u belt, omdat de medewerker aan de receptie geen inhoudelijke zorgvragen kan beantwoorden. Daarom streven we er naar om op korte termijn uw vragen aan te nemen op locatie en u door de zorgmedewerker terug te laten bellen op een afgesproken tijdstip later diezelfde dag. Zo kan de zorgmedewerker in alle rust met u de vragen bespreken. Vanaf vrijdag 2 april starten we daarmee op de eerste locatie en op basis van die ervaringen wordt dit vanaf de week daarna over meer locaties uitgerold.

Aandacht voor bewoners

Juist in deze heftige tijden is het belangrijk om samen ook aandacht te hebben voor simpel sociaal contact met bewoners. Iedereen zal zijn naasten missen. Het gaat dus niet alleen om zorg. Wij vragen onze collega's dit mee te nemen in hun dagelijks werk. 

Zorg anders organiseren

We hebben de zorg binnen het verpleeghuis anders georganiseerd. Bewoners verblijven veel meer op eigen kamer en op de afdeling, in plaats in de grotere gezamenlijke ruimten. Dat betekent ook dat medewerkers die normaal in deze grote ruimten werkten of grote activiteiten verzorgden, nu mee draaien op de afdelingen. Iedereen, in alle rollen, werkt nu mee in de zorg op de afdeling. Dat maakt dat we ook de aandacht kunnen geven aan sociaal contact met bewoners in deze vreemde periode. Daarnaast is de inzet van medewerkers zo ingericht dat we ook beter verzuim kunnen opvangen.

Bewoners en bezoekers zorgwoningen

Voor bewoners van de zorgwoningen adviseren wij ook terughoudend om te gaan met bezoek en sociale contacten. Voor bewoners en bezoekers van de zorgwoningen geldt dat er geen toegang meer is tot het verpleeghuis. Wij verzoeken u dringend de tussendeuren niet meer te gebruiken. 

Vragen of aanvullingen?

Hebt u vragen n.a.v. onze mailing of informatie, dan kunt u met algemene vragen bellen met de Zorgservice via 046 411 35 00, op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 16.30 uur.
We vragen zoveel mogelijk te bellen tussen 11.00 - 16.00 uur, i.v.m. drukte rondom eet- en zorgmomenten.  U kunt ook altijd mailen via info@vivantes.nl.

Met vriendelijke groet,
 
i.o.
 
Karin Veltstra,
Raad van Bestuur Vivantes