Geen bezoek i.v.m. corona

13 Maart 20
Vanwege de snelle verspreiding van het Corona virus in onze directe omgeving zien we ons genoodzaakt de bezoekmogelijkheden voor het verpleeghuis te beperken. Vanaf maandag 16 maart is er geen bezoek meer mogelijk tot 31 maart.

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar voor ons als verpleeghuisorganisatie is het van belang virussen zoals het coronavirus zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Allereerst vanwege de kwetsbaarheid van bewoners voor een dergelijk virus, maar ook omdat wij de continuïteit van onze zorg zo goed mogelijk willen garanderen. Dat gaat niet wanneer veel medewerkers ziek zijn of in quarantaine thuis moeten blijven.

UPDATE zondag 15 maart 2020 13.25 uur

Vanwege de snelle verspreiding van het Corona virus in onze directe omgeving zien we ons genoodzaakt vanaf maandag 16 maart geen bezoek meer toe te staan tot ten minste 31 maart 2020. Bezoekerspassen geven daarom geen toegang meer van buiten naar binnen. In de volgende weken zullen wij bepalen welke maatregelen er na 31 maart nodig zijn.
 
Wij begrijpen heel goed dat dit een zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar willen er op dit moment alles aan doen de kwetsbare bewoners te beschermen en de continuïteit van zorg te bewaken.

  • In bijzondere situaties rondom terminale zorg kunnen er met de locatiemanager afspraken gemaakt worden voor beperkte bezoekersregelingen.

  • Wij verzoeken u ook uw naaste niet mee naar buiten te nemen, ook niet voor bezoek aan familie.

  • Voor praktische zaken als wasgoed en boodschapjes wordt momenteel hard gewerkt om in goede oplossingen te voorzien. We zullen u komende week op de hoogte houden via dit kanaal en via nieuwsberichten op www.vivantes.nl en onze facebookpagina. 

Ontvangt u als eerste contactpersoon nog geen updates via de e-mail, maar hebt u hier wel behoefte aan, mail dan naar info@vivantes.nl o.v.v. de bewoner wiens eerste contactpersoon u bent. Dan nemen wij u mee in toekomstige mailings.

Zorg en aandacht binnen het verpleeghuis

We verzoeken bewoners zoveel mogelijk op hun eigen afdeling te blijven. Hier kunnen onze medewerkers hen de beste aandacht geven. Zowel qua zorg als sociaal gezelschap. Maaltijden worden op de afdeling of in de eigen kamer geserveerd. Activiteiten zullen hier ook worden aangeboden, in plaats van in groot gezelschap in de zaal. We realiseren ons wat voor impact dit heeft op u en uw naaste. Wij zullen naast goede zorg dan ook heel bewust aandacht geven aan sociaal contact met de bewoners in deze moeilijk periode. Mogelijk kunt u middels facetime en beeldbellen zelf ook contact houden of in elk geval via de telefoon.

Bewoners en bezoekers zorgwoningen

Voor bewoners van de zorgwoningen adviseren wij ook terughoudend om te gaan met bezoek en sociale contacten. Voor bewoners en bezoekers van de zorgwoningen geldt dat er geen toegang meer is tot het verpleeghuis. Wij verzoeken u dringend de tussendeuren niet meer te gebruiken. Maaltijden kunnen aan huis worden bezorgd bij de vaste cliënten. Hiervoor zijn de afgelopen dagen in de meest gevallen al voorzieningen getroffen.

Veel dank voor uw medewerking. Hebt u vragen, neem dan contact op met de locatiemanager. 

Met vriendelijke groet,
 
i.o.
 
Karin Veltstra,
Raad van Bestuur Vivantes