Voor u maken we een uitzondering

Welzijn

De meeste mensen willen (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen en blijven meedoen aan alle normale dingen van het dagelijks leven. Vivantes stimuleert haar cliënten om zolang mogelijk samen te leven en bij elkaar betrokken te blijven. Dat vergroot het welzijn en welbevinden. Daarom biedt Vivantes een woonomgeving met een herkenbare, huiselijke sfeer in een kleinschalige omgeving. Zo’n sfeer roept gevoelens van vertrouwen op, biedt veiligheid en rust en nodigt tegelijkertijd uit tot bezig zijn.

 

Betrokkenheid bij het persoonlijk leven
Als er hulp nodig is bij de lichamelijke verzorging en er sprake is van een bepaalde mate van afhankelijkheid, vindt Vivantes het van belang dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen leefsituatie blijven. Die is herkenbaar, veilig en een bevestiging van de persoonlijke identiteit. Onze medewerkers kennen de leefgewoontes van de bewoners goed en houden hiermee rekening bij de invulling van de dag. Samen koffie drinken, bezoek ontvangen, op visite gaan, huisdieren verzorgen, het tuinonderhoud, de krant lezen of voorgelezen krijgen. En ook: boodschappen doen, eten koken en het bezoeken van activiteiten of verenigingen.

 

Eten betekent gezelligheid
Eten is een belangrijke dagelijkse gebeurtenis. Samen eten vertegenwoordigt gezelligheid en geeft steun en afleiding. In 2016 heeft Vivantes Jeanine Huijbregt, adviseur eten en drinken, gevraagd de visie voor eten en drinken voor Vivantes op papier te zetten.  Om van daaruit inzichtelijk te maken welke mogelijkheden voor de toekomstige warme maaltijdconcepten binnen de verschillende woonvormen van Vivantes mogelijk (gaan) zijn. Deze visie vind je hier en is het uitgangspunt voor de verdere inrichting van processen rondom eten en drinken.
Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Monique van der Ben, Manager Facilitair (m.vanderben@vivantes.nl). 

 

Leven met zorg, plezierig leven
Iemand die ziek is kan juist met zinvolle bezigheden in de vrijetijdssfeer of in sociale contacten veel plezier ervaren. Dat komt de gezondheid alleen maar ten goede. Leven met zorg wil dus niet zeggen dat niets meer kan. Bij Vivantes kijken we juist naar wat iemand wél kan: zo gewoon mogelijk leven waarbij wij helpen met wat iemand wil en kan. Daarbij vinden we het belangrijk een sfeer te creëren waarin iemand energie krijgt om uit het leven te halen wat erin zit. Daarom biedt Vivantes een breed scala aan activiteiten.

 

Op iedere locatie van Vivantes werken dagbestedingscoaches. Samen met vrijwilligers organiseren zij dagelijks activiteiten voor onze cliënten. Voor veel activiteiten kan men terecht in de recreatiezaal, gezellig samen met anderen. Soms een grote groep, zoals met carnaval. En ook bij individuele bezigheden, kan de dagbestedingscoach ondersteunen. Als iemand bijvoorbeeld graag op zijn of haar kamer leest, zorgen wij ervoor dat er boeken zijn.