Ouderenzorg met toekomst

Over Vivantes

Vivantes biedt wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan senioren in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.

 

Vivantes beschikt over negen woonzorgcentra in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Naast intramurale zorg in de diverse complexen bieden wij thuiszorg in de veelal naast de complexen gelegen zorgwoningen en in de wijk.

Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden door aanvullende producten en diensten te leveren. Een verhuizing naar een zorgwoning of locatie komt pas aan de orde wanneer dit echt noodzakelijk is. Dan streven we ernaar om de overgang van een leven zonder zorg naar een leven met zorg zo onopvallend mogelijk te maken. De zorg wordt geleverd in kleinschalige woonvormen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten.


 In onze wijksteunpunten in de regio bieden we allerlei diensten en activiteiten aan. Dit kan per wijksteunpunt verschillen. Er even uit zijn, kletsen of een potje kaarten maar ook uitleen van hulpmiddelen, gezellig samen eten en dagverzorging.


In samenwerking met de woningcorporaties streeft Vivantes ernaar om in de regio voldoende zorgwoningen beschikbaar te hebben. Enerzijds door bestaande woningen op te waarderen tot zorgwoning, anderzijds door nieuwbouwprojecten. De afgelopen jaren zijn projecten in Urmond en Elsloo gerealiseerd. In Stein, Geleen en Sittard zijn momenteel diverse woonzorgprojecten in voorbereiding. Dat betekent dat het aanbod aan zorgwoningen in de komende jaren zowel kwalitatief als kwantitatief een forse impuls zal krijgen.

 

Bij Vivantes werken ruim 750 medewerkers en 650 vrijwilligers samen aan de zorg voor meer dan 1200 intramurale en extramurale cliënten.