Ouderenzorg met toekomst

Uw verpleeghuiszorg. Verzorgd door Vivantes.

U kunt door ziekte of achteruitgang aangewezen zijn op speciale zorg, waardoor verblijf in een verzorgingshuis niet (meer) voldoende is. Dan heeft u behoefte aan begeleiding en structuur in een professionele en liefdevolle omgeving. Vivantes heeft in diverse woonzorgcentra een verpleegunit. Wij bieden daar in een beschermde leefomgeving de zorg die nodig is.

 

Kleinschalig

Onze kleinschalige zorgcentra en verpleegunits liggen vaak midden in de woonwijk, tussen de mensen en het leven van alledag. Er heerst een prettige sfeer. Zo biedt Vivantes u een plek waar u zich thuis voelt, waar uw leven verder gaat in de herkenbare sfeer en beleving die bij u past. Wij zijn er om u hierin te ondersteunen; professioneel, flexibel en met respect voor uw achtergrond. En bovenal: altijd vanuit ons hart.

 

Onze verpleegafdeling vindt u in de volgende woonzorgcentra:

  • Aelserhof  - psycho geriatrie
  • Bloemenhof - psycho geriatrie
  • La Famille -  psycho geriatrie / somatiek 
  • Moutheuvel - somatiek
  • Olympiastaete -  psycho geriatrie
  • Urmonderhof  - psycho geriatrie

 

Medische zorg

Ziekte of lichamelijke beperkingen kunnen zulke vormen aannemen dat het niet mogelijke is om zelfstandig thuis of in een woonzorgcentrum te wonen. Dan bent u van harte welkom in onze verpleegunits. De verpleegkundigen van Vivantes zijn gespecialiseerd in ziekten, lichamelijke beperkingen en handicaps die gerelateerd zijn aan het ouder worden. Ten behoeve van de behandeling binnen de verpleegunits wordt samengewerkt met Novicare. Deze organisatie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die complexe chronische zorg nodig hebben. Klik hier voor meer informatie over Novicare.

 

Dementie

Het kan zijn dat u geestelijk niet langer in staat bent de regie zelf te voeren. U heeft dagelijks structuur, (therapeutische) activiteiten en professionele begeleiding nodig in een veilige en vertrouwde omgeving. In onze verpleegunits is 24 uur per dag zorg aanwezig die speciaal is afgestemd op mensen met dementie.

 

Prettig wonen

Vivantes stelt u in staat zoveel mogelijk het leven te leven zoals u dat gewend bent. Wij betrekken uw partner, kinderen, andere naasten en vrijwilligers hier heel nadrukkelijk bij. Omdat wij het belangrijk vinden dat u prettig woont in onze verpleegunit, besteden wij veel aandacht aan de leefomgeving. U heeft uw eigen éénkamerappartement dat u grotendeels zelf kunt inrichten. U maakt gezamenlijk gebruik van de woonkamer, keuken en tuin. 

 

Samen leven op de verpleeghuisafdeling

Het welzijn van onze cliënten staat voorop bij Vivantes. Daarom vinden wij het belangrijk dat u in een rustige en veilige leefomgeving kunt verblijven. Om die te garanderen hebben we een aantal huisregels opgesteld. Zo voelen onze klanten zich prettig en wordt het vertrouwde ritme van dagelijkse bezigheden zo min mogelijk verstoord.

 

Mondzorg

Binnen Vivantes conformeren we ons aan de richtlijn voor mondzorg, zoals deze door de beroepsvereniging voor specialisten ouderenzorg is gemaakt. Die richtlijn is specifiek bedoeld voor goede mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Wilt u meer weten over de mondzorg binnen de verpleegafdeling, klik dan hier.

 

 

Palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg staat de kwaliteit van leven voorop. Niet de genezing van de cliënt is het doel maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden. De dood is een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt. Er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten en de psychologische en spirituele aspecten worden in de zorg geïntegreerd benaderd. Meer informatie over palliatieve zorg vindt u hier.
 

Gegarandeerde zorg

Vivantes biedt u zorg en/of huisvesting, waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan uw eigen manier van leven. Deze zorgverlening is gebaseerd op en afgeleid van het visiedocument ‘normen verantwoorde zorg’. Welke zorg thuis, in onze zorgwoningen en woonzorgcentra gegarandeerd wordt leest u in het 'document gegarandeerde zorg'.

 

Aanvullende informatie

In het 'document informatie over verpleeghuiszorg' vindt u aanvullende informatie over hoe een aantal zaken binnen een verpleegunit geregeld is.

 

Wet BOPZ

Sinds januari 1994 geldt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen en vanaf 1999 geldt deze wet ook voor de ‘aangemerkte’ BOPZ-afdelingen van de verzorgingshuizen. De Wet BOPZ is van toepassing op klanten die niet vrijwillig zorg ontvangen of onvrijwillig in een instelling verblijven. Hoe deze wet binnen Vivantes wordt toegepast leest u hier.

 

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg heeft u een indicatie nodig van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ). 

 

Eigen bijdrage

Wanneer u een éénkamerappartement krijgt in een verpleegunit moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage en int deze. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Aan de bijdrage die u betaalt is een maximum verbonden. Meer informatie hierover vindt u in de brochure: Eigen bijdrage – Zorg met verblijf. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule die u een indicatie geeft van de hoogte van uw eigen bijdrage.

 

Overeenkomst

Voor alle zorg die Vivantes levert wordt met u een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. Hierin staan individuele afspraken over de zorg die u krijgt. In de samenvatting van de folder van Actiz ‘Voorwaarden voor zorg met en zonder verblijf’ vindt u algemene informatie over uw rechten en plichten. 

 

 

Wilt u meer informatie of wilt u hulp bij het aanvragen van een indicatie?
Onze klantadviseurs staan voor u klaar om u te helpen en te adviseren. U kunt hen bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via tel. 046-411 35 00. Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen naar: klantadviseurs@vivantes.nl of het reactie-formulier invullen. Daarnaast bent u welkom op één van onze spreekuren op locatie.