Ouderenzorg met toekomst

Uw thuiszorg. Verzorgd door Vivantes.

Vivantes heeft jarenlange ervaring in de thuiszorg. Vivantes wil de klant ondersteuning bieden in de thuissituatie zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Daarom wordt vanuit de diverse locaties zowel zorg geleverd in de zorgwoningen als in de wijk. Klanten kunnen dag en nacht op ons vertrouwen, ook in het weekeinde. Vivantes Thuiszorg heeft op iedere zorgvraag een passend antwoord. Ook als de zorgvraag na verloop van tijd verandert: wij passen de zorg aan op de wensen en behoeften van de klant. De thuiszorg van Vivantes bestaat uit huishoudelijke zorgpalliatieve zorgpersoonlijke verzorging en verpleging. En mocht het nodig zijn, dan biedt Vivantes ook andere producten & diensten zoals alarmering met opvolging, maaltijdservice, dagverzorging of (tijdelijke) opname.

 

Wijziging thuiszorg 2017

Vivantes stopt, met ingang van 1 januari 2017, met het leveren van huishoudelijke ondersteuning aan cliënten in de wijk en de zorgwoningen. Vanaf 1 februari 2017 stopt Vivantes met het leveren van thuiszorg aan cliënten die verder weg wonen van de Vivantes locaties.  Klik hier voor het persbericht.

 

Wijkteams

Onze klanten stellen het op prijs wanneer er zo weinig mogelijk verschillende medewerkers zorg verlenen. Om aan deze wens tegemoet te komen, gaan we werken met Wijkteams. Een Wijkteam is een kleine groep medewerkers die de zorg voor een vaste groep klanten gaat verzorgen. Het eerste wijkteam, Wijkteam Leyenbroek, levert vanaf 26 november 2012 onder andere de zorg in het complex Zuyd Staete in Sittard. Inmiddels is het aantal wijkteams verder uitgebreid.

 

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg heeft u een indicatie of toestemming nodig. Vivantes helpt u graag bij de aanvraag. De klantadviseur kan u adviseren.

  • Voor huishoudelijk zorg wordt de indicatie gesteld door de afdeling WMO van de gemeente waar u woont.
  • Voor persoonlijke verzorging of verpleging wordt een zorgplan opgesteld door de wijkverpleegkundige in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Gegarandeerde zorg

Vivantes biedt u zorg en/of huisvesting, waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan uw eigen manier van leven. Deze zorgverlening is gebaseerd op en afgeleid van het visiedocument ‘Normen verantwoorde zorg’. Welke zorg gegarandeerd wordt leest u hier.

 

De contactverzorgende, het aanspreekpunt

De verzorgende die het kennismakingsgesprek heeft gevoerd, blijft voor u het aanspreekpunt . Wij noemen dit een contactverzorgende. Hij/zij bespreekt telkens met u welke zorg nodig is en heeft hiermee de verantwoordelijkheid voor de totale directe zorg. Klantentoewijzing wordt geregeld binnen het betreffende team. Het betekent zeker niet dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een groep klanten vervalt.

 

Uw dossier

Uw gegevens worden bijgehouden in uw persoonlijke dossier. Iedere klant heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden. In de visie van Vivantes is vast gelegd dat iedere klant de uit te voeren zorg mee bepaalt. Dit instemmingsrecht is naast een uitgangspunt binnen de visie van Vivantes een wettelijk recht. Hoe Vivantes het inzagerecht in uw dossier geregeld heeft leest u hier.

 

Overeenkomst

Voor alle zorg die Vivantes levert wordt met u een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. Hierin staan individuele afspraken over de zorg die u krijgt. In de samenvatting van de folder van Actiz ‘Voorwaarden voor zorg met en zonder verblijf’ vindt u algemene informatie over uw rechten en plichten. 

 

Eigen bijdrage

 

Heeft u ondersteuning / huishoudelijke zorg nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dan kan de wijkverpleegkundige voor u contact opnemen met de gemeente. Middels een keukentafelgesprek kijkt de gemeente samen met u wat nodig is. Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan stelt de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan op.

 

Wanneer u thuiszorg ontvangt betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Aan de bijdrage die u betaalt is een maximum verbonden. Meer informatie hierover vindt u in de brochure: Eigen bijdrage – Zorg Thuis. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule die u een indicatie geeft van de hoogte van uw eigen bijdrage.

 

U kunt onder bepaalde voorwaarden ook kiezen voor een geldbedrag, het persoonsgebonden budget (pgb). Met dat geld kunt u uw zorg zelf inkopen. Voor onafhankelijke informatie kunt u terecht op http://www.pgb.nl/.

 

Extra zorg of aanvullende producten & diensten inkopen

De hoeveelheid zorg die u ontvangt is afhankelijk van uw indicatie. Wilt u meer zorg ontvangen dan kunt u die particulier inkopen. Vivantes levert ook een aantal aanvullende producten en diensten. Klik hier voor de tarieven.

 

Klik hier voor onze folder over de thuiszorg.

 

Wilt u meer informatie over thuiszorg of wilt u hulp bij het aanvragen van een indicatie?
Onze klantadviseurs staan voor u klaar om u te helpen en te adviseren. U kunt hen bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur via tel. 046 411 35 00. Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen naar: klantadviseurs@vivantes.nl of het reactie-formulier invullen.