Ouderenzorg met toekomst

Projecten in uitvoering

Het zorglandschap zal in de komende jaren fors veranderen als gevolg van demografische, economische en politieke ontwikkelingen. Organisaties in de gezondheidzorg staan daarmee midden in een tornado van stelselwijzigingen, veranderende maatschappelijke context en continuïteitsvraagstukken. De noodzaak strategisch te vernieuwen is zelden groter geweest dan vandaag de dag. De uitdaging is fundamenteel te veranderen, terwijl de winkel open moet blijven.

 

Vivantes moet als organisatie op de markt voor ouderenzorg inspelen op deze ontwikkelingen.  Daarbij lijkt samenwerking vaak een sleutelwoord. Vivantes neemt dan ook deel aan diverse projecten in de regio.