Ouderenzorg met toekomst

Onrust inrichten kamer cliënt

Persbericht 07-10-13

 

Tijdens een TV-uitzending van 'Kassa' op zaterdag 28 september jl. werd, op basis van een onderzoek van de consumentenbond, gesteld dat verzorgingshuizen cliënten onterecht kosten laten maken voor het inrichten van een kamer in het verzorgingshuis. De uitzending bracht nogal wat onrust teweeg waarbij zowel cliënten, mantelzorgers als medewerkers de vraag stelden of wij, als Vivantes, de regels correct toepassen.

 

Vivantes hanteert de door het CVZ opgestelde brochure: ‘Daar heeft u recht op in een AWBZ instelling’. In deze brochure staat een passage die voor meerdere uitleg vatbaar is. Branche-organisatie Actiz bevestigd dat Vivantes correct handelt, waarbij de keuze van de cliënt voorop staat. Actiz realiseert zich ook dat de tekst niet eenduidig is. Als Vivantes zullen we de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en zo nodig onze procedure aanpassen.