Ouderenzorg met toekomst

Uw palliatieve zorg. Verzorgd door Vivantes.

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. U kunt daarbij denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kan iemand nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven. Omdat iemand niet meer kan genezen en nog wel een (lange) tijd met deze ziekte leeft, is het primaire doel van palliatieve zorg om de kwaliteit van leven van de cliënt te behouden en waar mogelijk te verbeteren. In de palliatieve zorg is aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische én spirituele dimensies. Daarnaast is het ondersteunen van naasten een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.

 

Kwaliteit van leven staat voorop

Bij palliatieve zorg is niet de genezing van de cliënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden. De dood is een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt. Er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten en de psychologische en spirituele aspecten worden in de zorg geïntegreerd benaderd.

mm

Emotionele ondersteuning

De cliënt wordt emotioneel ondersteund om zo actief mogelijk te leven. De naasten leren omgaan met de ziekte van de cliënt en met eigen rouwgevoelens. Een team van zorgverleners kan ook ondersteuning bieden bij verliesverwerking na het overlijden van de cliënt. 

 

Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Vivantes biedt ook palliatieve zorg bij (medische) onderzoeken die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.

mm

Verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg

In de ouderenzorg is vaker sprake van palliatieve zorg dan gedacht wordt. Bij palliatieve zorg denken we ook vaak aan terminale zorg. Beide zorgvormen worden geboden aan diegenen die niet meer kunnen genezen van hun ziekte en daaraan zullen overlijden. Het verschil is dat palliatieve zorg jaren kan duren, terwijl we pas van terminale zorg spreken wanneer het overlijden daadwerkelijk op korte termijn (3 maanden of minder) wordt verwacht. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De tijdsduur per cliënt verschilt. Terminale zorg richt zich op een goede kwaliteit van sterven. Palliatieve zorg is iets anders dan palliatieve sedatie.

mm

Levenseinde beleid

Vivantes heeft het beleid rondom het levenseinde vastgelegd in een notitie. Hierin wordt de begrippen beschreven rond het levenseinde zoals Vivantes deze hanteert. De notitie geeft ook aan welke keuzes Vivantes als instelling maakt ten aanzien van het levenseindebeleid. Klik hier voor het hoofdstuk 'Levenseindebeleid' uit de Informatieklapper voor cliënten.

 

Netwerk Palliatieve Zorg

Vivantes maakt onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg WM.  Op de website Netwerken Palliatieve Zorg - Limburg vindt u meer informatie over palliatieve zorg in Limburg.

Het Netwerk heeft een folder gemaakt over geestelijke, spirituele verzorging. Deze vindt u hier.

 

Opbaren in het appartement

Vivantes biedt nabestaanden van cliënten in het verzorgings- of verpleeghuis de mogelijkheid om hun familielid op te baren in het appartement. Uiteraard worden hierover goede afspraken gemaakt. Aan het opbaren in het appartement zijn kosten verbonden. Klik hier voor de tarieven. 

 

 

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg?
Onze klantadviseurs staan voor u klaar om u te helpen en te adviseren. U kunt hen bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via tel. 046 411 35 00. Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen naar klantadviseurs@vivantes.nl of het reactie-formulier invullen